کد خبر: 11593
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی:‏ نرخ سود تا ۱۷ درصد منطقی است

در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی:‏ نرخ سود تا ۱۷ درصد منطقی است

حيدر مستخدمين حسيني گفت: براي ايجاد تغييرات در عرصه اقتصادي و با رعايت اينکه جامعه دچار شوک اقتصادي نشود، کاهش نرخ سود بانکي مي‌تواند براي رونق اقتصادي موثر باشد.

اين کارشناس اقتصادي افزود: آنچه نقش مهم و تاثيرگذاري در اقتصاد ايفا مي‌کند ، بازار و قيمت تمام شده پول براي بانک‌ها است و در اين شرايط نرخ 17 تا 18 درصد مي‌تواند هم به کاهش نرخ و هم به کاهش قيمت تمام شده بنگاه‌هاي اقتصادي کمک کند و اين تعديل نرخ بر ديگر بازارها اثرگذار خواهد بود. وي گفت : تغيير نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي موضوعي است که مسئولان و تصميم سازان اقتصاد کشور امسال با جديت پيگيري مي کنند تا متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش يابد. مستخدمين حسيني گفت: کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با کاهش تورم با رعايت جوانب آن به نفع مشتري و بانک است.‏

اين استاد اقتصاد افزود: سياست‌هاي تعرفه‌اي که در اواخر هر سال به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، همراه با سياست‌هاي بودجه‌اي که راهکارهاي هزينه‌اي بودجه‌هاي عمراني و جاري را مشخص مي‌کند و فعاليت‌هاي بيمه‌اي به ويژه در رشته شخص ثالث که در سال 94 ثابت ماند ، در کنار نرخ سود بانکي ؛ اطميناني را به فعالان اقتصادي مي‌دهد تا آنها را از ترس و دلهره و بي اعتمادي در طول سال دورر نگه دارد. مستخدمين حسيني با بيان اينکه دولت نيز با کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي موافق است ، افزود: باوجود اينکه در ماه‌هاي اخير نرخ تورم کاهش يافته ، اما نرخ سود بانکي بالاتر از تورم بوده است و نياز به کاهش نرخ سود بانک‌ها بيش از پيش احساس مي‌شود. وي گفت : البته براي تعديل نرخ سود بايد تمامي سياست‌هاي تعرفه‌اي، بودجه‌اي، مالياتي و ساير مولفه ها در کنار نرخ سود بانکي در قالب بسته‌اي با عنوان سياست‌هاي اقتصادي دولت در نظر گرفته و سپس تصميم‌گيري شود.‏