کد خبر: 11997
تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

در فروردین ماه رخ داد: تحقق بازدهی مثبت صندوق های سرمایه گذاری

در فروردین ماه رخ داد: تحقق بازدهی مثبت صندوق های سرمایه گذاری

معاملات بازار سهام در حالی طی روزهای ابتدایی همراه با امیدواری و انتظارات مثبت از آینده اقتصادی کشور شروع شد و تا پایان فروردین ماه سال جاری با نوسانات مثبت و منفی همراه شد که طی این مدت یعنی از پنجم فروردین ماه امسال تا آخرین روز معاملاتی همان ماه بازدهی مثبت 4.13 درصدی را به سهامداران اعطا کرد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی هستند که همواره از سوی کارشناسان بازار سرمایه جهت سرمایه گذاری توسط افرادی که به حوزه بورس ناآشنا هستند، توسعه می شوند و رسالت اصلی آنها جذب سرمایه های خرد سهامداران و سرمایه گذاری در شرکت های بورسی براساس دیدگاه و نگرش کارشناسان با تجربه می باشد.معاملات بازار سهام در حالی طی روزهای ابتدایی همراه با امیدواری و انتظارات مثبت از آینده اقتصادی کشور شروع شد و تا پایان فروردین ماه سال جاری با نوسانات مثبت و منفی همراه شد که طی این مدت یعنی از پنجم فروردین ماه امسال تا آخرین روز معاملاتی همان ماه بازدهی مثبت 4.13 درصدی را به سهامداران اعطا کرد.

براساس اطلاعات موجود، طی فروردین ماه سال جاری 90 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام فعالیت کرده اند که از میان آنها سه صندوق بازدهی منفی محقق ساختند و 87 صندوق باقیمانده بازدهی مثبت را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند.به گونه ای که صندوق های سرمایه گذاری دماسنج، توسعه صادرات، صنعت و معدن، دیدگاهان و بازرگانی حکمت ایرانیان یکم از جمله صندوق هایی هستند که طی مدت مذکور بازدهی مثبت بیش از 10 درصدی یعنی بیش از دو برابر بازدهی بورس را محقق ساختند.همچنین 49 صندوق سرمایه گذاری مشترک بازدهی مثبت بین 5 تا 10 درصدی را به دست آورده اند و 28 صندوق نیز بازدهی مثبت یک تا چهار درصدی را محقق کردند و مابقی یعنی سه صندوق نیز بازدهی مثبت کمتر از یک درصدی کسب کردند.

این در حالی است که صندوق هایی همچون کاردان، فارابی، امید لوتوس پارسیان تنها مجموعه هایی بودند که دستاورد سرمایه گذاری های آنها طی فروردین ماه امسال بازدهی منفی بوده که البته از میان آنها عمر فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان و نیز امید لوتوس پارسیان کمتر از یکسال محاسبه می شود.