کد خبر: 7272
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳
گروه : ایران

در دیدار آیت الله آملی لاریجانی و رئیس قوه قضاییه قطر تاکید شد؛ پیگیری مجدد تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی

در دیدار آیت الله آملی لاریجانی و رئیس قوه قضاییه قطر تاکید شد؛  پیگیری مجدد تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی

   موضوع حقوق بشر باید به صورت علمی و آكادمیك از سوی اندیشمندان كشورهای اسلامی پیگیری و پاسخ‌های مناسبی به هجمه‌های غربی داده شود.

رئیس قوه قضاییه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران به منظور انتقال تجربیات و دانش خود به قطر در زمینه‌های حقوقی- قضایی و سایر زمینه‌ها از جمله همكاری مشترك در زمینه مبارزه با فساد تأكید كرد.

به گزارش ایلنا،‌ آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دیدار با علی‌بن‌الفطیس‌المری رئیس قوه قضاییه قطر بر گسترش مناسبات حقوقی میان كشورهای اسلامی تأكید كرد و گفت: تحكیم مناسبات حقوقی و قضایی ایران و قطر می‌تواند زمینه مناسبی در گسترش روابط حقوقی كشورهای اسلامی و تشكیل اتحادیه حقوقی- قضایی جهان اسلام شود.

در دیدار صبح امروز رئیس قوه قضاییه كشورمان و رئیس قوه قضاییه قطر بر گسترش روابط میان دو كشور به ویژه درباره مسایل حقوقی و قضایی تأكید و مقرر شد موافقت‌‌نامه‌های قضایی میان طرفین نهایی شود.

آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر هیأت قضایی قطر به ایران و با تأكید بر گسترش روابط میان دو كشور در زمینه‌های مختلف گفت: گسترش روابط دو كشور دوست و همسایه ایران و قطر به نفع ملت‌های دو كشور و جهان اسلام است و تأثیر بسیار مثبتی بر منطقه وجهان خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را بر گرفته از فقه اسلامی مبتنی بر كتاب و سنت دانست و با تشریح ساختار قضایی ایران افزود: نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نوعی مبتنی بر خودآگاهی اسلامی است و برخلاف تبلیغات منفی دشمنان علیه ایران، مسئله رعایت حقوق بشر و توجه به كرامت انسانی به خوبی در قوانین جمهوری اسلامی ایران رعایت شده است.

آیت الله آملی لاریجانی توجه به مسئله حقوق بشر و كرامت انسانی را مورد تأكید و عنایت اسلام دانست و با ابراز تأسف از تبلیغات غرب علیه حقوق بشر اسلامی، این مسئله را موضوعی مشترك برای مذاكره و گفتگو میان جهان اسلام و تدوین اصول مشترك و اساسی حقوق بشر اسلامی به منظور مقابله با هجمه غرب علیه جهان اسلام دانست.

رئیس قوه قضاییه تأكید كرد: موضوع حقوق بشر باید به صورت علمی و آكادمیك از سوی اندیشمندان كشورهای اسلامی پیگیری و پاسخ‌های مناسبی به هجمه‌های غربی داده شود.

رئیس قوه قضاییه نزدیكی هر چه بیشتر نظام‌های حقوقی و قضایی كشورهای اسلامی و تلاش برای از سرگیری بحث تشكیل اتحادیه قضایی كشورهای اسلامی را گامی مؤثر در تفاهم هر چه بیشتر سازو كارهای حقوقی جهان اسلام توصیف كرد و گفت: امیدوارم دو كشور ایران و قطر در زمینه نزدیكی هر چه بیشتر نظام‌های حقوقی كشورهای اسلامی و تشكیل اتحادیه حقوقی جهان اسلام پیشگام شوند.

آیت الله آملی لاریجانی موضوع مشترك دیگر برگرفته از تعالیم و آموزه‌های اسلامی را «محكومیت تروریسم در ابعاد مختلف» در جهان اسلام دانست و گفت: جریان‌های تروریستی مانند القاعده و داعش زاییده غرب و تفكر غربی برای اسلام هراسی است.

رئیس قوه قضاییه با تأكید بر اینكه «تفكر تروریستی سلفی‌گری و تكفیری حتی برای حامیان آنها نیز خطرآفرین خواهد بود» افزود: اسلام مبتنی بر عقل و منطق است و با تروریسم نسبتی ندارد و در تمامی جهان اسلام باید تروریسم منفور شود.