کد خبر: 11874
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

در برابر شوک های خارجی مقاوم شده ایم

در برابر شوک های خارجی مقاوم شده ایم

رئیس کل بانک مرکزی:

در برابر شوک های خارجی مقاوم شده ایم

رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اهمیت موضوع توسعه در سال‌ های آتی و با تاکید بر مشکلات موجود در جامعه بین‌الملل، اظهار کرد: سیاست‌ها باید در جهت کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی تعیین شوند. ولی الله سیف که با هیات همراه جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2015 در واشنگتن به سر می برد، در جلسه روسای کل بانک‌های مرکزی گروه 24 ضمن تاکید بر تامین مالی با هدف توسعه، نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بیان کرد. وی با اشاره به اعمال سیاست‌ها در راستای مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی تاکید کرد: این امر مستلزم تجدید منابع بودجه ای مورد استفاده در زمان بحران، تقویت چارچوب نهادی و همچنین اصلاحات ساختاری است که از طریق بهبود محیط کسب و کار موجب افزایش رشد و اشتغال شده و به سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه منتهی شود. سیف همچنین اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و تلاش برای بهبود سیستم تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و در این راستا همکاری کشورهای گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) و سایر گروه های منطقه ای را که دارای منابع مالی کافی هستند را مکمل این امر توصیف کرد.

رئیس کل بانک مرکزی توسعه منابع انسانی و افزایش تامین منابع مالی ترجیحی برای کشورهای در حال توسعه را اولویت دوم جوامع بین المللی جهت دستیابی به اهداف توسعه با ثبات تا سال 2030 اعلام کرد و تداوم تلاشها برای ارتقای سیستم تجاری، بهبود همکاری های مالیاتی بین المللی و اصلاح ساختار بدهی دولت ها را از الزامات این امر برشمرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی، وی کشورهای توسعه یافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همکاری های توسعه ای دانست و عنوان کرد: چارچوب کنونی تامین مالی، منابع موردنیاز را تامین نمی کند. سیف با اشاره به آثار مثبت سرمایه گذاری مکفی دولت ها بر رشد کوتاه مدت و تولید بالقوه، سرمایه گذاری انجام شده در زیرساخت ها را ناکافی دانسته و با توجه به تاخیر در اجرای اصلاحات لازم در ساختار فعلی حاکم بر موسسات مالی بین المللی و آثار منفی این امر، تاسیس بانک توسعه جدید بریکس (BRICS) و بانک توسعه زیر ساخت آسیا (AIIB) را در این رابطه مثبت ارزیابی کرد.