کد خبر: 9960
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۷ درصدی قیمت

درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۷ درصدی قیمت

خودروسازان جديدترين درخواست خود به شوراي رقابت مبني بر افزايش 17 درصدي قيمت ها را ارائه كرده اند‎.‎

يك منبع آگاه در اين خصوص به شبکه اطلاع رساني تدبير و اميد گفت: خودروسازان كشور درخواست افزايش 17 درصدي قيمت محصولات خود را در چند روز اخير به شوراي رقابت ارائه كرده و خواستار بازبيني مجدد قيمت خودروهاي توليد داخل شده اند‎.‎
وي همچنين افزود: شركت هاي توليدكننده اعلام كرده اند با توجه به افزايش هزينه هاي توليد نظير قيمت مواد اوليه و هزينه هاي خدمات و دستمزد قيمت خودروها بايد مجدداً افزايش يابد‎.‎
بر اساس اين گزارش بحث تغيير رويه قيمت گذاري خودرو در كشور از شوراي رقابت به حاشيه بازار در يك هفته گذشته رنگ و بويي تازه به خود گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار قيمت گذاري خودروها در بازار شده است‎.‎
حال بايد ديد با توجه به اقدام خودروسازان در خصوص ارسال نامه به شوراي رقابت با محتواي درخواست افزايش 17 درصدي قيمت ها در بازار و تلاش همزمان براي تغيير رويه قيمت گذاري، چه سرنوشتي در انتظار اين نامه خواهد بود‎.‎