کد خبر: 6964
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

دبیر جشنواره اساتید دکتر بهادری و دبیری عنوان کرد: اکثر بیمارستان ها در ارائه خدمات دچار مشکل هستند

دبیر جشنواره اساتید دکتر بهادری و دبیری عنوان کرد:  اکثر بیمارستان ها در ارائه خدمات دچار مشکل هستند

دبیر جشنواره اساتید دکتر بهادری و دکتر دبیری با اشاره بر اینکه تجهیزات موجود پاتولوژی جوابگوی نیاز مردم نیست گفت: اکثر بیمارستانها از این نظر دچار مشکل هستند ودر بعضی موارد مجبورند بیمار را جهت آزمایشات تکمیلی به مراکز دیگر ارجاع دهند

به گزارش جهان ا قتصاد ، محمدرضا جلالی ندوشن پاتولوژیست و دبیر جشنواره اساتید دکتر بهادری و دکتر دبیری با اشاره بر اینکه امکانات بیمارستانها و مراکز درمانی جوابگوی بیماران نیست گفت:امکانات به هیچ وجه جوابگو نیست؛ چراکه پاتولوژی علم تشخیصی است، دستگاههاو امکانات تشخیصی هم روز به روز در حال گسترش هستند .

وی ضمن مقایسه امکانات داخلی با نیازهای موجودعنوان کرد: اساس تشخیص به طور کلی در این سالها تفاوت کرده است، در همه جای دنیا تجهیزات و فناوریها کاملا به روز شده است . تجهیزات بسیار گرانقیمت است و در اکثر موارد نمی توانیم آنها را تهیه کنیم و ناچاریم از همان دستگاههای قبلی استفاده کنیم .

این پاتولوژیست درباره امکانات تجهیزاتی بیمارستانها گفت: بعضی از بیمارستانها امکانات ویژه ای برای کار دارند اما اکثریت بیمارستانها ابزارهای تشخیصیشان مربوط به ۲۰ سال پیش است و خیلی تفاوتی نکرده است.