کد خبر: 7103
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن نرسید ‏

خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن نرسید ‏

 رئيس سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور

با بيان اينکه خريد تضميني گندم در سال‌جاري به 6 ميليون و 700 هزارتن رسيد، گفت: مطالبات همه کشاورزان پرداخت شده است و هم‌اکنون ما به هيچ کشاورزي بابت خريد تضميني بدهکار نيستيم.‏
حسين صفايي ميزان خريد تضميني گندم در سال‌جاري را 6 ميليون و 700 هزارتن عنوان کرد و افزود: اين ميزان 300 هزار تن از مقدار پيش بيني شده براي سال 93 کمتر بود.‏
وي درباره مطالبات کشاورزان با بيان اينکه هم اکنون  11 محصول به صورت تضميني از کشاورزان خريداري مي‌شود، گفت: همه مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در حال حاضر ما به هيچ کشاورزي بابت خريد تضميني هيچ محصولي بدهکار نيستيم.‏