کد خبر: 3806
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

حسین‌زاده حضور مطهری در هیئت‌نظارت موجب آرامش مطبوعات است

حسین‌زاده حضور مطهری در هیئت‌نظارت موجب آرامش مطبوعات است


         حضور آقاي مطهري در حوزه نظارت بر مطبوعات مي‌تواند مفيد باشد. ايشان با رويه متعادل و بينابين مي‌تواند نگاهي به حوزه مطبوعات داشته باشد تا احساس آرامش در اين عرصه براي مطبوعات مختلف ايجاد شود.
نماينده مردم نقده و اشنويه گفت: حضور آقاي مطهري در هيئت نظارت بر مطبوعات مي‌تواند مفيد باشد چراکه به هر حال ايشان با رويه متعادل و بينابين مي‌توانند نگاهي به حوزه مطبوعات داشته باشند که يک احساس آرامشي در اين عرصه براي مطبوعات مختلف ايجاد شود.
عبدالکريم حسين‌زاده در گفتگو با ايلنا؛ با اشاره به انتخابات نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات و صدا و سيما، تاکيد کرد: هر اندازه که بستر امکان انتخاب براي نمايندگان از سلايق مختلف بيشتر فراهم شود قاعدتا کيفيت کار و حتي کيفيت راي‌گيري در صحن علني مجلس بالا خواهد رفت.
نماينده مردم نقده و اشنويه ادامه داد: آن چيزي که در حال حاضر براي ما و تعداد زيادي از نمايندگان مهم است اين است که طيف‌هاي مختلفي بتوانند کانديدا شوند.
وي خاطرنشان کرد: ماده 218 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نيز دو محل بحث دارد يکي اينکه گفته است هيئت نظارت از ميان نمايندگان انتخاب شود و بحث ديگر اينکه گفته حداقل دو نفر مطرح شوند. بنابراين هيچ حکمي مبني بر اينکه تعداد بيشتري مطرح نشوند؛ وجود ندارد.
حسين‌زاده گفت: اينکه گفته مي‌شود که نمايندگان از طريق کميسيون معرفي شوند و مجلس اعضا را انتخاب کنند؛ جاي سوال دارد که مجلس از کجا بايد انتخاب کند.
اين عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه انتخاب نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات تنها منوط به انتخاب اين دو نفر نيست، افزود: افراد در صحن علني نيز مي‌توانند خود را کانديدا کنند لذا به عقيده من در اينجا کميسيون بيشتر حالت مشاوره و راهنمايي دارد براي اينکه به نمايندگان بگويند که اين دو يا سه نماينده‌اي که معرفي شده‌اند قابل بحث يا راي‌گيري هستند.
حسين‌زاده تصريح کرد: تصور مي‌کنم حضور آقاي مطهري در حوزه نظارت بر مطبوعات مي‌تواند مفيد باشد چراکه به هر حال ايشان با رويه متعادل و بينابين مي‌توانند نگاهي به حوزه مطبوعات داشته باشند که يک احساس آرامشي در اين عرصه براي مطبوعات مختلف ايجاد شود اما به هر حال به طور کلي باتوجه به شرايط موجود چه آقاي مطهري و چه افراد ديگري انتخاب شوند به عقيده من حضورشان حداقل در جريان چنين انتخاباتي مي‌تواند مفيد باشد.