کد خبر: 7540
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

حبس تسهیلات ممنوع!‏

حبس تسهیلات ممنوع!‏

گروه تولید: بانک مرکزی در بخشنامه ای تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای حمایت از بنگاه های تولیدی را ابلاغ کرد‎.‎

براساس این ابلاغیه، عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان، مورد تأ کید قرار گرفته است‎.‎
در این ابلاغیه همچنین آمده است: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبه ربوی، سیاست های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می کند از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد‎.‎
لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشا و دسترسی به اطلاعات، به منظور پایبندی به انضباط مالی به عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه آورده شده است‎.‎
همچنین ایجاد امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می شود؛ در چارچوب ضوابط و به نحوی که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر در این ابلاغیه است‎.‎
در شهریور ماه سالجاری جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک ها به منظور تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای بنگاههای تولیدی برگزار شد و پس از آن، محمدرضا نعمت زاده طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست های صنعتگران وتولیدکنندگان را به وی اعلام کرد‎.‎