کد خبر: 4512
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

جلوگیری از مهاجرت نیروی کار با تکمیل شهرک‌های صنعتی

جلوگیری از مهاجرت نیروی کار با تکمیل شهرک‌های صنعتی

وزير صنعت،معدن وتجارت گفت: ايجاد شغل مولد وپايدار يکي از مشخصه‌هاي شهرک‌هاي صنعتي است وبا گسترش زيرساخت‌ها و امکانات آن مي توان از مهاجرت نيروي کار به شهر‌هاي بزرگ جلوگيري شود.

محمد رضا نعمت زاده با حضور در شهرستان ورامين، پيشوا و قرچک و بازديد از شهرک صنعتي پيشوا، بر ضرورت حمايت از توسعه و تقويت شهرک‌ها تأکيد کرد و گفت: نقش شهرکهاي صنعتي در ايجاد اشتغال و رونق سرمايه گذاري بسيار حائز اهميت است وکمک زيادي به توسعه اقتصادي کشور مي کند.نعمت زاده در ادامه در پاسخ به خواسته‌هاي مسئولان اين شهرک در خصوص مستثني شدن از ضوابط صنايع در شعاع 120 کيلومتري تهران افزود: قانون جلوگيري از صنايع در شعاع120 کيلومتري تهران مربوط به صنايعي است که آلايندگي ايجاد مي‌کنند و صنايع غذايي و صنايع با تکنولوژي بالا و پيشرفته مي‌توانند از اين امر مستثني شوند.‏