کد خبر: 11146
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

جلسه نهایی تعیین افزایش مزد ۹۴ امشب برگزار می شود

جلسه نهایی تعیین افزایش مزد ۹۴ امشب برگزار می شود

نشست پایانی تعیین تکلیف بسته جدید مزد سال آینده مشمولان قانون کار، امشب در وزارت کار برگزار می شود.


به گزارش مهر، جلسه نهایی و پایانی تعیین تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، امشب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود.‏
قرار است در ساعت ۲۱ شب، وزرای اقتصاد، صنعت، کار به همراه نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار حاضر شوند و سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده روشن شود.‏
طبق برنامه قبلی، قرار است فرداشب سرنوشت افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده، حق بن نقدی و میزان افزایش سایر سطوح شغلی مشخص شود.‏