کد خبر: 10037
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

جریمه پلکانی پرمصرف‌ها در ۹۰ تجربه بین‌المللی جواب داده است ‏

جریمه پلکانی پرمصرف‌ها در ۹۰ تجربه بین‌المللی جواب داده است ‏

بررسي بيش از 90 تجربه بين‌المللي نشان مي‌دهد که استفاده از تعرفه‌گذاري پلکاني افزايشي براي آب

در بخش خانگي، مي‌تواند مصرف آب را تا 15 درصد و حتي در زمان اوج مصرف، تا 30 درصد کاهش دهد.‏
به گزارش ايسنا، تجربيات موفق جهاني در تعرفه‌گذاري پلکاني افزايشي آب نشان مي‌دهد مي‌توان با استفاده هوشمندانه از ابزارهاي قيمت‌گذاري، الگوي مصرف آب را به صورت دائمي اصلاح کرد و مصارف خارج از الگوي مجازرا کاهش داد. در مدل تعرفه‌گذاري پلکاني افزايشي با توجه به روند مصرف عموم مردم، ميزان مشخصي از آب به عنوان الگوي مصرف تعيين مي شود و با عبور از اين الگو، قيمت با افزايش شديدي همراه مي شود تا جلوي مصرف بي‌رويه گرفته شود.‏
مرکز انرژي پايدار (‏CSE‏) در انگلستان اعلام کرده است که مطالعه بيش از 90 تجربه بين‌المللي و طرح‌هاي پايلوت در بريتانيا نشان مي‌دهد استفاده ازتعرفه‌گذاري پلکاني افزايشي براي آب دربخش خانگي، مي‌تواند مصرف آب راتا 15درصد کاهش دهد. مقدار مصرف آب در فصل گرم که دوره زماني اوج تقاضاي آب است، با اين روش تا 30 درصد نيز کاهش پيدا کرده‌است. بخشي از نتايج اين مطالعات درجدول 1 آمده است. لازم به ذکر است نتايج پيمايش موسسه ‏Circle of Blueدر آمريکا نشان مي دهد که 15 ايالت اين کشور از تعرفه‌هاي پلکاني افزايشي آب استفاده مي‌کنند.‏
بررسي‌هاي مرکز انرژي پايدار انگلستان نيزحاکي از آن است که بسياري از کشورها از جمله ايتاليا، ژاپن، ايتاليا، پرتغال، يونان، مکزيک، ترکيه و استراليا با هدف حفظ محيط‌زيست و کاهش تقاضاي آب از روش تعرفه‌گذاري پلکاني افزايشي استفاده کرده اند. به عنوان مثال، تعرفه‌گذاري آب در شهر رم ايتاليا به‌گونه‌اي است که در پلکان اول يا همان "پلکان تخفيفي"، حداقل مصرف ضروري يک خانوار با قيمتي کمتر از قيمت تمام‌شده تعبيه شده است تا اقشار آسيب‌پذير براي نيازهاي ضروري دچار مشکل نشوند.‏
‏ پلکان بعد به عنوان "پلکان پايه" شناخته مي‌شود که ميزان مصرف عموم مردم را شامل مي‌شود و قيمت آن برابر قيمت تمام‌شده آب است. به محض عبور ميزان مصرف از حد پايه، قيمت‌ها به شدت افزايش مي‌يابد به طوري‌که در پلکان پنجم، قيمت هر واحد آب به 20 برابر پلکان تخفيفي و 6 برابر پلکان پايه مي‌رسد. ‏
اين شيوه سبب مي‌شود تا عموم مردم از ورود به پلکان‌هاي افزايشي پرهيز کنند و مشترکين پرمصرف نيز به سرعت رفتار مصرفي خود را اصلاح نمايند.‏