کد خبر: 11086
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

جدیت در سینمای مستند، در رسانه دیده نمی شود

جدیت در سینمای مستند، در رسانه دیده نمی شود

یک مستند ساز با اشاره به مشکلات و سختی های این حرفه اذعان داشت: متاسفانه تلویزیون از مستندهای ساخته شده حمایت نمی کند .

حسن نقاشی گفت: با توجه به مدت زمانی که باید برای هر مستند جهت تطبیق آن با مستندات و واقعیات صرف کرد و هزینه هنگفتی که جهت پژوهش برای هر فیلم نیاز است متاسفانه حمایت مالی صورت نمی گیرد و مستند سازان با مشکل مالی شدیدی مواجه هستند.

این پژوهشگرتاریخ در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به خدمات ارزنده مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ادامه داد: با اینکه این مرکز اخیرا حمایت هایی را از مستند سازانی که طرح و سوژ های ناب دارند انجام داده است ولی این مرکز قادر به حمایت از همه طرح ها و مستند سازان نیست و برای این مهم باید صدا وسیما به یاری مستند سازان بیاید.

کارگردان شاه جهان با اشاره به کیفیت پایین برنامه های تاریخی در تلویزیون گفت: یک مستند ساز از عناصری ا ستفاده می کند که وجود دارد، ولی متاسفانه تلویزیون غالبا از برنامه یی در پخش استفاده می کند که یک نفر با گزارشی محو، تاریخ را تعریف می کند و درک مخاطب اهمیتی ندارد و مخاطب را مشارکت نمی دهد وهمراهی مخاطب را مد نظر ندراد.

وی گفت: یک مستند ساز مقطعی از تاریخ را بریده و به مخاطب نشان می دهد و اگر مخاطب مشتاق بود در صدد مطالعه برای کشف جزییات بیشتری از موضوع می پردازد.

کارگردان مستند شاه جهان گفت: موضوعاتی مختلفی برای ساخت مستند در برنامه کاری من قرار داشت که متاسفانه بخاطر نبود بودجه در زمان تعیین شده با از بین رفتن مستندات روبرو مواجه شدم.

این مستند ساز با اشاره به عملکرد ضعیف تلویزیون در پخش فیلم ها ی مستند گفت: شبکه چهار کهاز جمله برنامه های اصلی آن پخش مستند است با وجود اینکه از آرشیو غنی بهره مند است ولی مستندها در این شبکه حتی به تکرار هم نمی رسد و در این شبکه بیشتر شاهد پخش حیات وحش و میزگردهایی هستیم که شاید اگر دغدغه مردم بود مخاطب خاص خودش را داشت.

وی با اشاره به اینکه جدیت در سینمای مستند در رسانه دیده نمی شود گفت: البته در مدیریت جدید شبکه های مربوطه قول هایی جهت ساماندهی برای پخش فیلم های مستند داده اند که امیدورایم در سال جدید انجام شود.

=فیلم مستند شاه جهان یکی از ساخته های این مستند ساز توانمند است که در تحریریه روزنامه جهان اقتصاد به نقد و بررسی آن پرداخته ایم . این مستند که ساخت آن سه سال به طول انجامیده است در شهر یزد و با محوریت شخصی به نام شاه جهان است.شاه جهان از جمله تجار معروف و پرنفوذ یزدی در دوره قاجار است که علاوه بر تجارت خانه های موفق و اولین بانک در ایران، رد پای او را در مشروطه نیز مشاهد ه می کنیم .

از جذابیت های خاص این مستند، نامه ها و عکس هایی است که به گفته کارگردان این فیلم، برای جمع آوری آنها نزدیک به دو سال زمان صرف شده است.

در این مستند عکس ها ، نامه های دست نوشته ، خانه دست نخورده شاه جهان و... چنان ببینده را به عمق تاریخ پرت می کند ، زمانی نمی گذرد که مشروطه ، ستارخان ، تجارت خانه های اصفهان ، تهران و ..... را به راحتی لمس می کند.

مشروح این گفتگو و نقد در ویژه نامه روزنامه جهان اقتصاد به مناسبت ایام عید نوروز ۱۳۹۴ منتشر خواهد شد.