کد خبر: 10580
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳

جایزه ملی تعالی سازمانی، حرکتی به سوی بالندگی سرمایه انسانی

جایزه ملی تعالی سازمانی، حرکتی به سوی بالندگی سرمایه انسانی

‏ دوازدهمين همايش تعالي سازماني 3 اسفندماه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و

رييس سازمان مديريت صنعتي و نيز تعدادي از مديران بخشهاي مختلف صنعتي و معدني و بخشهاي خصوصي برگزار شد و طي آن سازمان‌هاي برتر تعالي سازماني معرفي شدند‎.‎ به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت صنعتي، شرکت فولاد مبارکه تنديس زرين سازمان سرآمد سال 93 را در بخش ساخت و توليد به خود اختصاص داد‎.‎ تنديس سيمين اول در بخش ساخت و توليد به شرکت فولاد خوزستان، تنديس سيمين دوم در بخش ساخت وتوليد به شرکت توليدي - صنعتي فراسان و تنديس سيمين در بخش خدمات به بانک پاسارگاد اعطا شد‎.‎ همچنين تنديس بلورين در بخش خدمات به بانک مهر اقتصاد، شرکت سايپا يدک (سازمان خدمات پس از فروش سايپا) و شرکت گاز استان مازندران رسيد و شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان، شرکت گروه مپنا، شرکت مادرتخصصي (هلدينگ) توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - ميدکو و شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا) تنديس بلورين را در بخش ساخت و توليد از آن خود کردند‎.‎ ‎ ‎دكتر مجتبي رجب‌بيگي، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و دبير جايزه ملي نيز در ادامه اين همايش تصريح کرد: رشد اقتصادي در کشورها يا از طريق افزايش منابع يا از طريق بهبود نظام مديريت انجام مي‌شود و با توجه به محدوديتي که در افزايش منابع وجود دارد، به‌طور قطع کشورها به ‌دنبال بهبود نظام مديريت هستند و در بهبود نظام مديريت، مديريت بهينه منابع و بالندگي سرمايه انساني مهم‌ترين نقش را مي‌تواند ايفا کند‎. ‎ وي با بيان اينکه جايزه ملي تعالي سازماني، حرکتي به سوي نظام مديريت و بالندگي سرمايه انساني است، اظهار داشت: جايزه ملي تعالي سازماني حرکتي است که از سال ‏‎82‎‏ آغاز شد و آنچه براي تعالي سازماني در اين سال وجود داشت توسعه قابليت‌هاي سازماني بود، زيرا توسعه قابليت‌هاي سازماني منجر به رشد و شکوفايي اقتصادي کشور خواهد شد‎.‎ مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و دبير جايزه ملي، اهداف جايزه ملي تعالي را ايجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمان‌ها عنوان و بيان کرد: در سطوح تعالي سازماني بحث تنديس زرين، تنديس سيمين، تنديس بلورين و تقديرنامه براي تعالي و گواهي تعهد به تعالي مطرح و حداقل امتياز هريک از اين سطوح مشخص شده است‎.‎ از سال ‏‎82‎‏ با حمايت وزارت صنايع و معادن، سابق اهداي جايزه ملي تعالي آغاز شد و به‌منظور ارتقاي سطح مديريت سازمان‌ها و گسترش مفاهيم تعالي سازماني به اجرا درآمد‎.‎