پنج شنبه 10 خرداد، 1403

کدخبر: 6825 16:23 1393/08/23
تولید مسکن در سراشیبی

تولید مسکن در سراشیبی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تولید مسکن در سراشیبی

تولید مسکن در سراشیبی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

صدور پروانه های ساخت و ساز در سال ۹۲ کاهش یافت

گروه امورزیربنایی: مرکز آمار ایران با انتشار گزارش وضعیت صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری های کشور و تهران در سال ۹۲ اعلام کرد: ۹۲٫۹ درصد پروانه های صادر شده برای ساختمان های ۵ طبقه و بالاتر است.

مرکز آمار ایران اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور را در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در سال ۱۳۹۲، تعداد ۲۱۳۴۶ پروانه ساختمانی صادر کرده که ۲۱۲۴۴ پروانه (۹۹٫۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۱۰۲ پروانه (۰٫۵ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود ۱۰٫۳ درصد از کل پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود ۱۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

بیشترین سهم از پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه ۱۵ با صدور ۱۵۹۱ پروانه (۷٫۵ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۲ با ۳۳۲ پروانه (۱٫۶ درصد) بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۱۷۷۶۸۰ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۳٫۱ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور می باشد که دارای ۷٫۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.

در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۵ با ۲۰۹۳۵ واحد مسکونی (۱۱٫۸ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۱۳ با ۳۹۳۵ واحد مسکونی (۲٫۲ درصد) بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده حدود ۸ واحد مسکونی محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۸۳۸۳٫۹ هزار متر مربع بوده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۹۵ متر مربع بوده است.

همچنین، اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران در حدود ۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۰٫۴ درصد برای احداث ساختمان های دوطبقه، ۱٫۶ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۴٫۷ درصد برای احداث ساختمان های چهارطبقه و ۹۲٫۹ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲۲۸۵۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است. از کل پروانه های صادر شده، تعداد ۲۰۶۳۹۵ پروانه (۹۲٫۶ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۱۶۴۵۵ پروانه (۷٫۴ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته درصد ناچیزی افزایش داشته است.

در ضمن از ۲۰۱۵۰۴ پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور (به جز شهر تهران)، تعداد ۱۹۸۶۹۱ پروانه (۹۸٫۶ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۱۲۱۹ پروانه (۰٫۶ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۱۵۹۴ (۰٫۸ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان تهران با مقدار ۳۴۸۸۹ پروانه (۱۶٫۹ درصد) بیشترین و استان ایلام با مقدار ۱۰۰۵ پروانه (۰٫۵ درصد) کمترین میزان صدور را داشته اند.  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |