کد خبر: 10584
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳

تولید درسالهای پیش رو رونق می گیرد

تولید درسالهای پیش رو رونق می گیرد

صدور پروانه هاي بهره برداري صنعتي رشد 19 درصدي را ثبت کرد‏

گروه توليد: درحالي که براساس آخرين آمارهاي رسمي کشور اعلام شده بود درسال 1392 درمجموع 2.8 هزار فقره پروانه بهره برداري صنعتي جديد با سرمايه گذاري 81 هزارميليارد ريال صادرشده است که نسبت به سال 1391، 17.7 درصد کاهش را نشان مي دهد؛ آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت درخصوص 10 ماهه منتهي به دي ماه امسال، نشانگر رشد 19 درصدي صدور اين پروانه هاست..‏ آمارها مي گويند: طي 10 ماهه منتهي به دي ماه امسال اين وزارتخانه 2 هزار و 523 فقره پروانه هاي بهره برداري صنعتي ايجادي در استان هاي مختلف صادر کرد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد 19.3 درصدي را نشان مي دهد‎.‎ اين رشد که البته پيش بيني مي شود تا پايان سال استمرار داشته باشد به نوعي نشانه هايي از رونق توليد کشور درسالهاي پيش رو را با خود دارد.‏ گزارش همچنين حاکي از اين است که در 10 ماهه امسال سرمايه گذاري محقق شده براي پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادرشده بالغ بر 66هزار و 722 ميليارد ريال بوده است‎.‎ همچنين دراين مدت اشتغال ايجاد شده از ناحيه صدور پروانه هاي بهره برداري صنعتي ايجادي براي 38 هزار و 571 نفر بود‎.‎ براساس اين گزارش؛ در اين مدت تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي ابتدا به استان آذربايجان شرقي با 265 واحد، سپس به استان خراسان رضوي با 163 واحد، استان قزوين 107 واحد و استان قزوين 140 واحد متعلق بوده است‎.‎ طي 10 ماهه امسال براي محصولات کاني غيرفلزي بيشترين پروانه هاي بهره برداري صنعتي با 364 فقره با سرمايه گذاري بالغ بر 9 هزارو 462 ميليارد ريال صادر شده است‎.‎ گفتني است بانک مرکزي در بخشي از گزارش تحولات اقتصادي سال 92 به بررسي پروانه هاي صنعتي و معدني پرداخته  و اعلام کرده بود کاهش صدور پروانه ها در سال 92 ، فرصت هاي شغلي ايجاد شده براساس پروانه هاي بهره برداري جديد صادره 50.6 هزا نفر است که نسبت به عملکرد سال قبل يعني سال 1391 ،  7.6 درصد کاهش نشان مي دهد.‏ از سوي ديگر نيز بررسي آمارها نشان مي دهد اين کاهش درسال 1392 درشرايطي اتفاق افتاده است که عملکرد پروانه هاي بهره برداري صنعتي جديد صادر شده درسال 1391 نسبت به سال قبل ازآن هم به لحاظ تعداد 31.9 درصد و از نظر اشتغال و سرمايه گذاري به ترتيب 31.3 و 30.9 درصد کاهش داشته است. ‏