کد خبر: 10777
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

تغییر در اتاق آینده انتخاب نیست اجبار است

تغییر در اتاق آینده انتخاب نیست اجبار است

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران: ‏

گروه بازار: عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: هدف از تشکيل ائتلاف بزرگ، همصدايي و تغيير در اتاق بازرگاني بوده و تلاش مي کند راه را براي ورود افراد جديد باز کرده و شرکت هاي دانش بنيان، بازار سرمايه و کساني که مي توانستند در اقتصاد کشور نقش داشته اما تا کنون احساس نياز براي حضور در اتاق را نداشتند، با اتاق هاي بازرگاني آشتي دهد.‏
ابراهيم جميلي با اعلام حمايت 40 تشکل بزرگ اقتصادي از ائتلاف بزرگ گفت: اعضاي ستاد ائتلاف بزرگ، بنگاه دار اقتصادي بوده و از نزديک با کار، توليد، واردات و صادرات دست و پنجه نرم کرده و مزيت هاي نسبي و چالشهاي اقتصادي کشور را به خوبي مي شناسند.‏
رئيس ستاد ائتلاف بزرگ با اشاره به مشکلات ساختاري قانون اتاق هاي بازرگاني خاطرنشان کرد: با قانون فعلي نمي توان پاسخگوي درخواست هاي فعالان اقتصادي بود.‏
وي عنوان کرد: افرادي که عضو اتاق آينده مي شوند، بايد تلاش کنند تا اتاق را در حل مشکلات اقتصادي فعالان اقتصادي ياري داده و راهي پيدا کنند که ادامه آن منجر به بهبود اقتصاد ملي شود.‏
جميلي نخستين اولويت کاري اتاق آينده را بسترسازي اقتصاد رقابتي در کشور عنوان کرد و افزود: ائتلاف بزرگ، مخالف تک صدايي در اتاق ها بوده و به دنبال آن است که با پيش بيني راه کارهايي همصدايي و همدلي ميان اعضاي اتاق هاي بازرگاني را ايجاد کند تا تجربه شوراي اول شهر تهران تکرار نشود.‏
وي با بيان اينکه تا پيش از اين با هيچ يک از فارغ التحصيلان دانشگاه شريف ارتباط نزديک نداشته است،بيان کرد: ما در اتاق آينده به دنبال تغيير هستيم ، تغييري که دلخواه نيست و جنبه اجبار دارد.‏