کد خبر: 6807
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳

تضعیف رابطه رشد اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه

تضعیف رابطه رشد اقتصادی و شاخص های بازار سرمایه

همواره در کشورها بين رشد اقتصادي و شاخص‌هاي بازار سرمايه و ضريب نقدشوندگي رابطه مستقيمي وجود دارد، اما در سال هاي گذشته به دليل اينکه تامين مالي در بازار سرمايه ناچيز بوده، اين رابطه ضعيف است.

ولي خوشبختانه امسال با افزايش ضريب نقدشوندگي که به دليل افزايش شاخص بورس رخ داده است، اين رابطه تقويت مي شود.علي قاسمي ارمکي ، کارشناس بازارسرمايه ، به وضعيت بورس تهران اشاره کرد و گفت:بازار سرمايه يک اصلاح قيمت را طي 8 ماهه گذشته تجربه کرده است به طوري که متوسط ‏P/E‏ از ‏7‏ به ‏5‏ مرتبه رسيده و ‏2‏ واحد اصلاح شده است.وي افزود:همچنين اگر گزارش ‏6‏ ماهه شرکتهاي بورسي مورد بررسي قرار گيرد،موارد مطلوب در شناسايي سود شرکتها مشاهده مي شود، اين در حالي است که بيشتر افزايش سود شرکتها و برخي صنايع در سال هاي گذشته به دليل افزايش نرخ ارز بوده است، اما در سال جاري بيشتر سودآوري شرکتها به دليل افزايش فروش است. لذا شرکتها در ‏6‏ ماهه اول توانستند سودآوري مطلوب با حجم فروش بالا داشته باشند. در اين شرايط ريسکي از لحاظ ريسک صنايع در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه وجود ندارد.‏

وي دلايل رشد بورس را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد:يکي از دلايل، افزايش قيمت سهام شرکتها در يکماه اخير اين است که قيمت سهام شرکتها به کف رسيده و رشد آن در بازار مشاهده مي شود.همچنين با کاهش نرخ نفت، طلا و ثبات نرخ ارز و نيز رکود حاکم در بخش مسکن نقدينگي موجود در جامعه به سمت بورس سوق پيدا کرده است.وي خاطرنشان کرد:همواره در کشورها بين رشد اقتصادي و شاخص‌هاي بازار سرمايه و ضريب نقدشوندگي رابطه مستقيمي وجود دارد، اما در سال هاي گذشته به دليل اينکه تامين مالي در بازار سرمايه ناچيز بوده، اين رابطه ضعيف است. ‏