کد خبر: 11226
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

تشخیص آب از بنزین چگونه صورت می‌گیرد؟

تشخیص آب از بنزین چگونه صورت می‌گیرد؟

در پي مطرح شدن مسائلي مبني بر توزيع بنزين با ترکيب آب در جايگاه هاي عرضه سوخت، رييس اتحاديه جايگاه داران سوخت ضمن توضيح چگونگي تشخيص آب موجود در بنزين تاکيد کرد که بنزين توزيعي در جايگاه ها داراي همان کيفيتي است که

از انبارهاي شرکت ملي پخش دريافت مي شود و به هيچ عنوان بنزين توزيعي در جايگاه ها با آب مخلوط نمي‌شود‎.‎
بيژن حاج محمد رضا در گفتگو با ايسنا، درباره مسائل مطرح شده مبني بر ترکيب بنزين با آب، تصريح کرد: بايد توجه کرد که چگالي بنزين و آب يکسان نيست و با توجه به اين که آب سنگين تر است، آب در مخازن به زير مي رود و بنزين بالا مي آيد‎.‎
وي با تاکيد بر اينکه امکان امتزاج آب با فراورده هاي نفتي وجود ندارد،تاکيد کرد: اگر چه ممکن است از نظر مردم عادي ترکيب آب و بنزين امکان پذير باشد اما از نظر فني چنين چيزي شدني نيست‎.‎
به گفته اوچندي پيش نيزمسائلي مطرح شده بود مبني بر اين که به بنزين گاز تزريق مي شود اين در حالي است که بنزين گاز توليد مي کند و اگر گاز به بنزين تزريق کنيم ايجاد انفجار مي کند‎.‎
حاج محمد رضا به بازديد از جايگاه ها به صورت محسوس و نامحسوس توسط نمايندگان اتحاديه شرکت ملي پخش در طول شبانه روز اشاره و اضافه کرد: نمايندگان شرکت ملي پخش در محل اقدام به نمونه گيري از ابتدا و انتهاي مخزن و لوله هاي نازل کرده و در صورتي که نسبت به فراورده مشکوک باشند فراورده به انبار مي رود و جايگاه تعطيل مي شود و اگر مشخص شود که فراورده به صورت عمد داراي ناخالصي بوده است،جريمه هاي سنگين براي جايگاه دار در نظر گرفته مي شود‎.‎
وي با اشاره به اين که احتمال مخلوط شدن بنزين معمولي با بنزين سوپر وجود دارد،گفت: مخازن جايگاه ها در ملاءعام قرار دارد و امکان امتزاج بنزين با فراورده و يا مواد ديگر وجود ندارد‎.‎
رييس اتحاديه جايگاه داران سوخت در ادامه گفت: بنزين مخازن روزانه با خمير آب ياب که سفيد رنگ است مورد آزمايش قرار مي گيرد ميزان وجود آب در مخازن را نشان مي دهد تا اگر مقدار جزيي آب در مخازن وجود داشته باشد خارج شود، زيرا آب در اتومبيل سوخت و ساز ايجاد نکرده و حرکتي ايجاد نمي کند‎.‎