کد خبر: 11733
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

تداوم اعتراضات به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کانادا

تداوم اعتراضات به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کانادا

دانشجویان معترض

به سیاست‌های ریاضتی در کانادا تصمیم دارند به تظاهرات خود ادامه دهند.‏
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه.، شماری از دانشجویان سال سوم دانشگاه "کبک" در کانادا در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی در حوزه آموزش‌ و پرورش از هفته‌ها قبل تظاهرات خود را آغاز کرده‌اند و تصمیم دارند به این اعتراض‌ها ادامه دهند.‏
‏ "فرانسوا بلای" وزیر آموزش‌ و‌ پرورش کبک تاکید کرد که دانشجویان حق ندارند دست به اعتصاب بزنند.‏
این دانشجویان همچنین با منع حق اعتراض به قوانین در این کشور مخالفت کردند.‏
‏ "برنارد ترمبلی" رئیس تشکل‌های دانشکده‌های آموزش عالی کبک گفت: "مشکل اصلی در حال حاضر تفاوت بسیار زیاد قوانین دانشکده‌ها و مدارس نسبت به یکدیگر است."‏