کد خبر: 8338
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۳

تحول خواهان برای انتخابات دوره هشتم اتاق های بازرگانی اعلام حضور کردند

تحول خواهان برای انتخابات دوره هشتم اتاق های بازرگانی اعلام حضور کردند

تحول خواهان برای انتخابات دوره هشتم اتاق های بازرگانی اعلام حضور کردند

علی شفائی: تحول خواهان با انتشار بیانیه ای حضور خود در انتخابات دوره هشتم اتاق های بازرگانی را رسما اعلام کردند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تحول خواهان یا خواستاران تحول گروهی از فعالان اقتصادی هستند که در سال های ابتدایی دهه ۸۰ با نگاهی متفاوت از طیف سنتی و محافظه کار که بیش از دو دهه حاکمان مطلق اتاق های بازرگانی بودند، پا به عرصه فعالیت گذاشته و پس از توفیق در انتخابات دوره پنجم در اندک مدتی این تفکر به جنبشی فراگیر تبدیل شده و جایگاهی ویژه در اتاق های باازرگانی به خود اختصاص داد.‏
اگرچه در انتخابات دوره ششم در سال ۱۳۸۵، تحول خواهان بار دیگر با استقبال صاحبان رأی روبرو شدند، اما سنت گرایان و محافظه پیشگان در ائتلافی با دولت نهم با گذر از محدوده قانون، رأی اکثریت را نادیده انگاشته و مانع از حضور بسیاری از تحول خواهان در هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی شدند.‏
حال در آستانه دوره دیگری از انتخابات اتاق های بازرگانی بار دیگر تحول خواهان در قالب انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران، با انتشار بیانیه ای برای حضور در رقابت انتخاباتی اعلام حضور کرده اند.‏
ددر ایین بیانیه چنین آمده، بیش از یک دهه پیش، جنبشی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شد که با نقد وضعیت موجود بر ضرورت ایجاد تغییر و تحول در ساختار، کارکرد و نقش اتاق ها تأکید داشت. این حرکت در پرتو پیروزی تحول خواهان در انتخابات سال۱۳۸۱اتاق تهران و بعضی شهرستان ها امکان اجرای بخشی از اهداف و برنامه های خود و فرصت تحقق بخشیدن به جنبه هایی از آرمان هایش را پیدا کرد که یکی از نتایج آن هویت یافتن اتاق های تهران و شهرستان و تحرک چشمگیر آنها بود. اندیشه تحول و تلاش های تحول طلبان، به رغم مخالفت های سنت گرایان و محافظه کاران، پشتیبانی شمار بسیاری از اعضاء اتاق ها را به خود جلب کرد و با این پشتوانه جدی توانست با تاکید بر عضوسالاری، حاکمیت اراده متکی به خواست اعضاء و اعتقاد به گردش نخبگان، اقتدارگرایی و ریاست محوری حاکم بر اتاق ها را به چالش بکشد. ‏
گرچه در انتخابات سال ۱۳۸۵ تحول خواهان حائز اکثریت نسبی آراء شدند، اما ائتلاف دولت نهم و محافظه کارانی که بیمناک از تعمیق اندیشه تحول و تحقق آرمان متعالی اتاق ها بودند، مانع از استمرار حضور مؤثر تحول خواهان در هیأت رئیسه اتاق ها شد و به این ترتیب امکان تحقق تمام عیار عضوسالاری، گردش نخبگان و اداره دموکراتیک اتاق ها همچنان ناممکن گشت.‏
‏ در رویارویی با این موانع و تنگناها، تحول خواهان سرانجام تلاش های خود را در انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران سازماندهی و متمرکز کردند و با برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک شورای مرکزی و هیأت اجرایی را انتخاب و دوره جدید فعالیت انجمن را آغاز نمودند. در ماده یک اساسنامه انجمن هدف های این تشکل اقتصادی به شرح زیر برشمرده شده است : افزایش سطح آگاهی مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی کشور،   افزایش مشارکت مدیران و متخصصین در تصمیم سازی ها و سیاست کلان اقتصادی کشور، افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت و جایگاه صنعت در توسعه ملی، تلاش برای رشد فرهنگ صنعتی مبتنی بر ارزش های ملی، تلاش برای تحقق اصول قانون اساسی به ویژه در زمینه های اقتصادی کشور، تلاش برای ایجاد تناسب منطقی میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی کشور، ایجاد همبستگی میان مدیران اقتصادی و صنعتی و شناخت و حمایت از منافع مشترک آنها و تجمیع توانایی و تجارب مدیران صنعتی و اقتصادی کشور برای افزایش بهره وری.‏
هرچند میدان فعالیت و چشم انداز اهداف انجمن همچنانکه که از عنوان آن بر می آید، بسیار       پردامنه و معطوف به فرایندهای بلند مدت و شامل همه حوزه های حیات اقتصادی کشور است، اما یکی از عرصه هایی که می تواند نقش اساسی در دستیابی انجمن به اهداف تعیین شده خود ایفا کند، مجموعه اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان مهمترین نهاد نمایندگی کننده و سازمان دهنده بخش خصوصی است.‏
‏ با توجه به در پیش بودن برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیأت نمایندگان این اتاق ها در اسفند ۱۳۹۳، انجمن با درک شرایط اقتصادی کشور و جایگاه بخش خصوصی در فرایند تحولات جاری و نقش تأثیرگذار اتاق های بازرگانی در تصمیم گیری و سیاست گذاری ها، یکی از خطوط سیاست های کلی خود را معطوف به حضور موثر در این انتخابات قرار داده است. از اینرو انجمن جزئیات دیدگاه ها و برنامه های خود را متعاقباً اعلام می نماید و از تمام فعالان اقتصادی که نگرش های آنان با افق فکری و اهداف انجمن و بینش تحول طلبی همسو است، دعوت به همراهی و مشارکت در انتخابات اتاق می نماید. بدیهی است در همین چارچوب، انجمن از همه داوطلبانی که واجد دیدگاه ها و علایق مشترک بوده و پایبند به آرمان های انجمن باشند، پشتیبانی خواهد کرد.‏