کد خبر: 11646
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

تحقق ۶۰ درصدی پیش بینی های “کلوند” طی ۹ ماه

تحقق ۶۰ درصدی پیش بینی های “کلوند” طی ۹ ماه

شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند در دوره 9 ماهه با اختصاص 186 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 60 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.

شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 400 ميليارد ريال مبلغ 250 ريال، در ديماه 93 (حسابرسي شده) به مبلغ 257 ريال، در ديماه 93 ميلغ 260 ريال، در فروردين ماه امسال نيز مبلغ 312 ريال اعلام کرده است و طي دوره 9 ماهه با اختصاص 186 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 60 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. بر اساس اين گزارش هيئت مديره اين شرکت در نظر دارد مبلغ 234 ريال سود به ازاي هر سهم سال مالي 93 به مجمع عمومي ساليانه پيشنهاد کند. شايان ذکر است صنايع کاشي و سراميک الوند پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 94 را به مبلغ 300 ريال اعلام کرده است.‏