کد خبر: 6886
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳

تجدیدنظر احتمالی شرکت های بیمه در انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی

تجدیدنظر احتمالی شرکت های بیمه در انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به افزایش ضریب k در خدمات پزشکی گفت: احتمالا شرکت های بیمه ای در آینده تعهدات کمتری خواهند خرید.رسول تاجدار عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره وضعیت جدید بیمه‌های تکمیلی با توجه به تغییرات نرخ مصوب k  گفت: در حال حاضر با  مجموعه‌ای از منافع ذینفعان درگیر هستیم؛ از طرفی دولت وعده داده وضعیت درمانی و بهداشتی بهبود یابد و همچنین شرکتهایی داریم که خصوصی هستند و با شرایط مساوی با دولت به قصد سودآوری ورود کرده اند و به نوعی منافع سهامداران نیز در این میان درگیر است.