کد خبر: 7203
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

تجار ما با الفبای صادرات بیگانه هستند

تجار ما با الفبای صادرات بیگانه هستند

 معاون کمک هاي فني و تجاري سازمان توسعه تجارت ايران

با بيان اينکه تجار و صادرکنندگان ما با ادبيات و الفباي صادرات بيگانه هستند، گفت: از خيلي دستاوردهاي جهاني در حوزه تجارت خارجي عقب هستيم.‏
يغمور قلي زاده در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبي در بيرجند افزود: هنوز فرهنگ صادراتي جهان در کشور ما جا نيفتاده است و به صادرات نگاهي 'محلي' يا در نهايت، 'ملي' داريم.‏
وي با بيان اينکه هنوز نتوانسته ايم شرايط عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني را کسب کنيم، گفت: ظرفيت سازي براي صادرات، کمک و حمايت از صادرات کشور، تسهيل مقررات و آموزش و اطلاع رساني از وظايف اين سازمان است.‏
قلي زاده افزود: هر چند فراهم آمدن زيرساخت ها يک اصل مهم در توسعه صادرات است، اما نبايد به صرف اينکه زيرساخت ها فراهم نيامده، دست روي دست بگذاريم.‏
وي گفت: امروز شاهديم کشور ترکيه در افغانستان کلاس آموزش ادبيات ترکي داير مي کند و اين در حالي است که هنوز ما حتي در حوزه برند سازي نيز کار مهمي انجام نداده ايم.‏
به گفته قلي زاده، در بحث افغانستان هنوز يک مقدار نسبت به اين کشور ترديد داريم و اين يک اشتباه جبران ناپذير است.‏