کد خبر: 11191
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

تاثیر مثبت نمادهای بانکی بر شاخص

تاثیر مثبت نمادهای بانکی بر شاخص

بر اساس اطلاعات مندرج در پايگاه شرکت مديريت فناوري بورس تهران، با رسيدن به روزهاي پاياني سال و عرضه گسترده سهام شاخص کل بورس ديروز نيز با 370 واحد افزايش به رقم 64 هزار و 980 واحد رسيد و ارزش روز بازار به 290 هزار ميليارد تومان رسيد.

ديروز معامله‌گران در بورس تعداد 770 ميليون و 630 هزار برگه بهادار در قالب 60 هزار و 848 نوبت معامله و به ارزش 268 ميليارد تومان داد و ستد کردند.

ديروز شاخص قيمت (وزني- ارزشي) با 160 واحد افزايش به 28 هزار و 222 واحد رسيد. شاخص کل (هم وزن) با 67 واحد افزايش به 9 هزار و 878 واحد رسيد. شاخص قيمت (هم وزن) با 62 واحد افزايش به 9 هزار و 63 واحد رسيد. شاخص آزاد شناور با 775 واحد افزايش به 74 هزار و 395 واحد رسيد.‏ شاخص بازار اول در بورس با 273 واحد افزايش به 47 هزار و 949 واحد و شاخص بازار دوم بورس با 727 واحد افزايش به 127 هزار و 275 واحد رسيد.‏ ديروز نمادهاي وب ملت، وپاسار مربوط به بانک پاسارگاد، نماد شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي، نماد بانک صادرات ايران و نماد بانک تجارت در تقويت شاخص اثرگذار بوده و نمادهاي پارسان مربوط به گسترش نفت و گاز پارسيان و نماد فولاد خوزستان در کاهش شاخص اثرگذار بوده‌اند.‏ گزارش خانم مستوفي از اين معاملات را پس از آنکه اپليکيشن پيش نما را دانلود کرديد و سپس با قرار دادن دوربين تلفن همراه خود بر بارکد روبرو بشنويد...‏