کد خبر: 6219
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۳

تأیید نهایی قیمت جدید شکر روی میز شریعتمداری

تأیید نهایی قیمت جدید شکر روی میز شریعتمداری

پس از گذشت شش هفته از آغاز بررسي هاي پر سر و صدا براي قيمت گذاري شکر که با حضور اعضاي انجمن قند و شکر کشور و نمايندگان دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان برگزار شد بالاخره اعلام قيمت هاي جديد منوط به نظر نهايي محمد رضا شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس جمهور، شده است.پيگيري ها نشان مي دهد روز گذشته در جلسه هم انديشي مديران و فعالان صنعت قند و شکر کشور با معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت و معدن و تجارت و نمايندگان سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان پيشنهاد قيمت گذاري شکر سفيد استحصالي از چغندر قند کارخانجات توليدي حداکثر براي هر کيلو 2300 تومان به اعضاي انجمن قند و شکر داده شده که با اظهارنظرهاي گوناگون در ميان صاحبان اين صنعت مواجه بوده است.‏

در نهايت، اما؛ اعضاي انجمن با آنکه اختلاف نظرهايي با قيمت گذاري جديد در ميان خود بروز داده اند، ولي؛ در نهايت رضايت نسبي خود را با پيشنهاد دولت اعلام کرده اند.رضا رحمتي، معاون مالي انجمن قند و شکر، در گفت و گو با خبرنگار موج با ابلاغ اينکه "ديگر هيچ جلسه اي براي بررسي قيمت گذاري شکر سفيد برگزار نمي شود" مي گويد:"در حال حاضر تنها مصوبه معاون اجرايي رئيس جمهور همه چيز را مشخص خواهد کرد و ما منتظر هستيم."در عين حال حسن يونس سينکي، معاون وزير، در ستاد هدفمندي يارانه ها و سخنگوي وزارت جهادکشاورزي در حوزه کالاهاي تنظيمي وزارت جهاد کشاورزي در تکاپوي آخرين نامه نگاري ها با وزارتخانه متبوع خود براي اعلام نهايي قيمت شکر در سال زراعي جديد است.گزارش هاي دريافتي موج از حوزه اين مقام مسوول حاکي است ظرف کمتر از 48 ساعت آينده ابلاغيه قيمت جديد فروش شکر سفيد توليدي حاصل از چغندر قند به کارخانجات قند و شکر ابلاغ مي شود.‏

بايد ديد آيا نرخ شکر سفيد کارخانجات با توجه به افزايش 45 درصدي قيمت چغندر قند در سال زراعي جديد تا چه حد مي تواند کفاف پوشش درآمدهاي برآوردي اين شرکت هاي اغلب بورسي را در بودجه امسال بدهد.گفتني است برخي شرکت هاي قندي در بودجه برآوردي بر اساس عملکرد شش ماهه اول امسال نرخ هر کيلو شکر سفيد را 2350 تومان تا پايان امسال ديده اند.برخي کارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه معتقدند با توجه به فصلي بودن فعاليت شرکت هاي قندي سرفصل هزينه هاي سربار و بهاي تمام شده توليد در بودجه هاي برآوردي به شدت احتياطي آنها، بسيار متورم پيش بيني شده که با تعديل قيمت ها و اهرم نرخ جديد فروش اين هزينه ها با سرعت بالايي کاهنده خواهند شد. صنعت قند و شکر در بازار سرمايه با وجود رشد ساير صنايع، از جمله خودرويي ها و يا حتي پتروشيمي و فلزات اساسي دست کم در طول دو سال گذشته همواره با سرکوب عرضه و تقاضا و يا بي مهري معامله گران بازار سرمايه روبرو بوده است.‏