کد خبر: 99268
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

تأمین بودجه بدون شوک جدید

تأمین بودجه بدون شوک جدید ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا، و پاسخگوئی درقبال مردم، اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک های مرکزی مدرن است. ‏ در شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبرو بوده است، تلاش داشته ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت‌های بانک مرکزی قراردهم. ‏ تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود، محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تأمین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود. ‏ تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها در دوره زمانی که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه می شود، بخشی از این سیاست است. ‏ لذا تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده:‏ ‏۱- تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت ‏ ‏۲- انتشار اوراق دولتی ‏ ‏۳- برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است. ‏ علیرغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه های در دست اقدام بسیار امیدوارم. همانگونه که درسه ماه گذشته، نزدیک ۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد دلار از طریق نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.‏ دکترعبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی