کد خبر: 8800
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۳

بی اطلاعی اعضای شورای اقتصاد از توانمندی های تعاونی ها‏

بی اطلاعی اعضای شورای اقتصاد از توانمندی های تعاونی ها‏

معاون وزیر کار مطرح کرد:‏

معاون وزیر کار از عضویت ۱۱ میلیون نفر در ۱۰۳ هزار تعاونی کشور خبر داد و گفت: برخی از اعضای شورای اقتصاد درباره مزیت ها و توانمندی های بخش تعاون، ابهاماتی دارند.‏
به گزارش مهر، سید حمید کلانتری گفت: بسیاری از مردم و مسئولان نسبت به مزیت ها و نقش سازنده تعاونی ها در سطح کشور ابهام دارند و اگر مزیت ها و نقش سازنده ای که بخش تعاون در توسعه کشور می تواند داشته باشد برای همگان تبیین شود بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف می شود.‏
معاون وزیر کار با بیان اینکه برخی از اعضای شورای اقتصاد نیز در این خصوص ابهاماتی دارند بیان داشت: کار برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های این بخش نیاز به جنگندگی فراوانی دارد.‏
کلانتری از جمعیت بالای شبکه تعاون کشور به عنوان یکی از مهم ترین مزیت های این حوزه نام برد که بایستی به درستی از آن بهره برداری شود. وی خاطر نشان کرد: برای تغییر دیدگاه ها نسبت به تعاونی ها و ارتقای جایگاه کنونی آنها نیاز به اطلاع رسانی بیشتری وجود دارد.‏
وی با اشاره به وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور از جمله قانون اساسی و همچنین سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ در خصوص اهمیت و جایگاه ها تعاونی ها تصریح کرد: در زمینه اجرای قوانین ضعف هایی وجود دارد.‏
به گفته معاون وزیر کار، در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر در کشور عضو هیات مدیره تعاونی ها هستند و حدود ۶۸۶ اتحادیه سراسری و استانی در ایران وجود دارد. همچنین هم اکنون ۱۱ میلیون نفر عضو ۱۰۳ هزار تعاونی کشور هستند.‏
کلانتری گفت: روحیه همکاری و توسعه تعامل اقتصادی بین تعاونی ها کم است که این وضعیت باید تقویت شود. همه وظیفه داریم مزیت ها و نقش سازنده تعاونی ها در کشور را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم.‏
وی تاکید کرد: باید مدیریت و هم افزایی تعاونی ها، اتحادیه های تعاونی، اتاق های استانی و ارتباط شبکه ای را در میان تعاونی ها افزایش دهیم. به گفته معاون امور تعاون، سرمایه اجتماعی مهم ترین رکن برای توسعه است و تعاونی ها از جمله بسترهای تقویت سرمایه های اجتماعی هستند.‏
معاون تعاون وزارت کار خاطرنشان کرد: بخش تعاون دارای مزیت های بسیاری است که باید ظرفیت های متعدد برای معرفی این بخش به جامعه به حرکت درآید. وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد درون زا گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت باید برای جبران کاهش درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و درون زا توجه کنیم که تعاونی ها مهم ترین نقش را در این زمینه دارند.‏
کلانتری اظهارداشت: دولت و مجلس تمهیدات قانونی خوبی را برای بخش تعاون داشته اند که باید به دنبال تخصیص مناسب اعتبارات این بخش و اجرای قوانین مصوب باشیم.‏