کد خبر: 5214
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

بنگاه‌های ورشکسته را باید احیا کرد

بنگاه‌های ورشکسته را باید احیا کرد

رييس اتاق بازرگاني اصفهان در همايش علل و عوامل ورشکستگي فعالان اقتصادي شامل عارضه يابي و راهکارهاي عبور از ورشکستگي گفت: براي کاهش ميزان ورشکستگي بايد علل آن شناسايي شود.‏


‏"خسرو کسائيان"، با اشاره به تجربه کشورهاي توسعه يافته در بحران ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي گفت: اين کشور‌ها با حمايت از بنگاه‌ها و بانک‌هاي ورشکسته تلاش کردند که اين بنگاه‌ها را از ورطه ورشکستگي دور سازند.‏
وي با اشاره به مشخص نبودن معناي دقيق ورشکستگي در قوانين کشور گفت: برخي معتقدند که اگر بدهي يک بنگاه از دارايي آن بيشتر شد آن بنگاه ورشکسته است و براي روشن شدن اذهان بايد بازتعريفي از ورشکستگي صورت گيرد.‏
‏"مصطفي رناسي"، رييس کميسيون صنعت و معدن اتاق اصفهان، نيز در اين همايش گفت: بهبود فضاي کسب و کار، مهم‌ترين عامل جلوگيري از ورشکستگي است زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط مساعد و مناسب به فعاليت مي‌پردازند.‏
وي مبتني بودن درآمدهاي کشور به نفت را عارضه اقتصادي برشمرد و گفت: کشوري که نفت مي‌فروشد و هزينه مي‌کند نمي‌تواند رويکرد کارآفريني را تقويت کند.وي خواستار اجراي قوانين در کشور شد و گفت: قوانين متعددي در کشور وجود دارد که از سوي دولت‌ها اجرا نمي‌شود.‏
وي با اشاره به اجرايي نشدن بخش‌هايي از قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در اين قانون براي صنعت 30 درصد درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون در نظر گرفته شد ولي دولت به راحتي اين بخش قانون را اجرا نکرد و در اثر آن بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي تعطيل شدند.‏
رناسي ورشکستگي را پايان عمر يک فعال اقتصادي ندانست و گفت: ورشکستگي پايان يک کسب و کار است و فعال اقتصادي بايد بتواند در رشته ديگر به فعاليت بپردازد.‏
‏"کامران پورجوهري"،رييس مرکز داوري اتاق اصفهان، در اين جلسه با اشاره به افزايش تعداد پرونده‌هاي ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در استان اصفهان گفت: در شرايطي که بيش از 30 درصد واحدهاي صنعتي استان تعطيل شده‌اند روند ورشکستگي شرکت‌ها و فعالان اقتصادي افزايش يافته است.‏
وي افزود: همه بخش‌هاي بايد تلاش کند که شرکت‌هاي دچار بحران به مرحله ورشکستگي وارد نشود و با کمک سازمان‌ها و دادگستري زمينه احياي اين بنگاه‌ها فراهم شود.‏
وي گفت: کميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان اصفهان تا کنون 42 مورد علت ورشکستگي را جمع آوري کرده و راهکارهاي برون رفت را به مسوولين ارايه کرده است.‏