کد خبر: 5637
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بانک صنایع کوچک

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بانک صنایع کوچک

برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي بانک صنايع كوچک
گروه توليد: مديرعامل سازمان صنايع كوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران از تسهيل امور صنعتگران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي خبرداد وگفت: در اين زمينه با بهره گيري از ظرفيت‌هاي موجود از سرمايه گذاران حمايت خواهيم كرد‎.‎


سيد محمد علي سيدابريشمي در جلسه با صنعتگران و كارآفرينان، تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي را از مهمترين رسالت‌هاي اين سازمان اعلام كرد و گفت: با تكميل زيرساخت‌ها و امكانات زيربنايي در شهرك‌هاي صنعتي و راه اندازي واحدهاي صنعتي،‌ شاهد رشد اشتغال و توسعه صنعتي خواهيم بود‎.‎
سيدابريشمي  همچنين با اشاره به اينكه هم اكنون 266 شهرك صنعتي  در كشور فاقد شبكه مخابرات است، از برگزاري جلسه اي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد و گفت: به منظور حل مشكلات زيرساخت‌هاي ارتباطي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مقرر شد پس از بررسي ضعف‌ها و مشكلات موجود در استانها توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي و مخابرات استاني نسبت به رفع اين مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد‎.‎
سيدابريشمي از برگزاري نشست مقدماتي با بانک صنعت و معدن به منظور راه اندازي بانک صنايع كوچك خبرداد و گفت: اميدواريم با راه اندازي اين بانک كه جزء اساسنامه بانك صنعت ومعدن است، كمك مناسبي به صنايع كوچك به ويژه شهرستان‌ها و مناطق محروم شود‎.‎