کد خبر: 7318
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳

بررسی آثار تخفیف نرخ خوراک مایع پتروشیمی ها

بررسی آثار تخفیف نرخ خوراک مایع پتروشیمی ها

یک مقام مسئول در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: به تازگی برخی اخبار منتشره  در رسانه ها منبع نتیجه‏گیری خود را گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار داده ‏اند که در ارتباط با گزارش مجلس لازم است این بخش مور توجه قرار بگیرد

که نامناسب بودن 5 درصد تخفیف در نظر گرفته شده برای خوراک‏های مایع نسبت به فوب خلیج ‏فارس مورد تاکید قرار گرفته و قید شده در صورت افزایش تخفیف خوراک دریافتی توسط مجتمع‏های پتروشیمی به میزان 10 و 15 درصد نسبت به فوب خلیج‏فارس، حاشیه سودآوری این شرکت ها بهبود یافته و از سوی دیگر تاثیر قابل توجهی در کاهش درآمدهای دولت از محل فروش این فرآورده به وجود نخواهد آورد.

سید علی حسینی ،مشاور سرمایه گذاری در هلدینگ پتروشیمی فارس افزود: در گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی آمده که در صورت اعمال تخفیف‏های پیشنهادی و ارائه خوراک مایع به میزان 90 یا 85 درصد فوب خلیج‏فارس حداکثر مبلغ 259 و تا 572 میلیون دلار از درآمدهای پیش‏بینی شده دولت کاسته خواهد شد که البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت می‏تواند از این رقم نیز کمتر شود.به گفته وی در حال حاضر قیمت خوراک مایع دریافتی برای مجتمع‏های پتروشیمی تحت مدیریت هلدینگ خلیج فارس براساس متوسط قیمت ماهانه و معادل 95درصد میانگین صادراتی آن( فوب خلیج‏فارس )تعیین می‏گردد و براساس کاهش یا افزایش نرخ‏های جهانی تغییر می‏کند به طور مثال میانگین قیمت ارائه شده برای خرید خوراک مایعات پتروشیمی نوری که از جمله شرکت های مجموعه هلدینگ خلیج‏فارس می‏باشد در شش ماه اول سال 1393 حدود 827 دلار بوده که این قیمت در مهر ماه سال 93 به دلیل کاهش قیمت‏های جهانی نفت، معادل 690 دلار در هر تن محاسبه شده است.

گفتنی است، قیمت گذاری خوراک مایع و گاز تحویلی به مجتمع‏های پتروشیمی موضوعی است که در ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‏ها مورد توجه قرار گرفته است ولی به دلیل وجود مشکل میان تبصره‏های الف و ب ماده (1) در حال حاضر خوراک مایع تحویلی به مجتمع‏های پتروشیمی با قیمت معادل 95 درصد خلیج‏فارس محاسبه می‏شود.