کد خبر: 9902
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

بررسی ۳ ماهه ” بکاب”‏

بررسی ۳ ماهه ” بکاب”‏

شرکت جوشکاب يزد در 3 ماهه نخست سال مالي 94 به ازاي هر سهم 381 ريال سود محقق ساخت که در مقايسه با دوره ي مشابه در سال قبل 37 درصد کاهش داشته است.

اين مبلغ معادل 29 درصد سود پيش بيني شده است. درآمد فروش تحقق يافته در دوره ي مذکور 1 درصد کاهش داشته اما در مقابل بهاي تمام شده 37 درصد رشد داشته است و حاشيه سود ناخالص از 53 درصد در سال قبل به 35 درصد در 3 ماهه امسال کاهش يافته است. سود عملياتي شرکت 37 درصد کاهش داشته و لازم به ذکر است که خالص جريان نقد عملياتي در اين 3 ماه منفي 1678 ميليون ريال بوده در حالي که در دوره ي مشابه در سال قبل مثبت3489 ميليون ريال گزارش شده است