کد خبر: 5197
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

بررسی برنامه توسعه فضای مجازی ‏در کارگروه برنامه ریزی راهبردی

بررسی برنامه توسعه فضای مجازی ‏در کارگروه برنامه ریزی راهبردی

گروه امورزيربنايي: نخستين جلسه کارگروه برنامه ريزي راهبردي مرکز ملي فضاي مجازي  با حضور دبير شوراي عالي فضاي مجازي کشور برگزار شد‎.‎

به گزارش روابط عمومي مرکز ملي فضاي مجازي، اين کارگروه با هدف تدوين سياست ها و برنامه هاي راهبردي فضاي مجازي در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، فناوري و اجتماعي و در راستاي تقسيم کار کلان ملي در حوزه فضاي مجازي تشکيل مي شود که از ديگر اهداف آن ارايه راهكارها و پيشنهادات بهينه سازي منابع، اعتبارات و سرمايه گذاري ها در جهت تحقق اهداف شوراي عالي فضاي مجازي كشور است. همچنين مشارکت در ساماندهي و بهره برداري از مطالعات راهبردي و آينده پژوهي در مواجهه عالمانه و پيشتاز با تحولات فضاي مجازي از ديگر برنامه هاي اين کارگروه خواهد بود‎. ‎
بنابراين گزارش، اين کارگروه با بررسي سياست هاي كلي نظام و اسناد بالادستي کشور، برنامه ششم توسعه در حوزه فضاي مجازي را به شوراي عالي فضاي مجازي پيشنهاد کرده و ايجاد هماهنگي ميان تمامي دستگاه هاي اجرايي و هماهنگي و سازگاري اين برنامه با برنامه هاي پنج ساله کشور را برعهده دارد‎ .‎
کارگروه برنامه ريزي راهبردي مرکز ملي فضاي مجازي  قوانين و مقررات لازم براي تحقق اهداف و سياست هاي راهبردي فضاي مجازي و شاخص هاي ملي توسعه فاوا را نيز بررسي خواهدکرد‎. ‎