کد خبر: 10979
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

برای شب عید میوه وارد نمی‌کنیم

برای شب عید میوه وارد نمی‌کنیم

معاون وزير کشاورزي:‏

معاون باغباني وزارت جهاد کشاورزي گفت: هيچ ميوه‌اي براي تامين نياز شب عيد وارد نخواهد شد و توليد و ذخاير ميوه بسيار مناسب است.‏
به گزارش ايسنا محمد علي طهماسبي در جلسه تنظيم بازار که در سازمان جهاد کشاورزي مازندران برگزار شد، با بيان اينکه اکثر کشورها تنوع اقليمي ندارند و تنها چند رقم ميوه توليد مي کنند، گفت: ايران از جمله کشورهايي است که داراي تنوع اقليمي است و در چهار فصل، ميوه هاي گرمسيري و سردسيري توليد مي کند.‏
وي با اشاره به اينکه کشور ما در توليد چند ميوه شامل مرکبات، انار، سيب و پسته صاحب نام است و توليدات قابل توجهي دارد ، افزود: در توليد يکسري از گياهان مانند زعفران، زرشک و گياهان دارويي داراي مزيت نسبي هستيم.‏
معاون باغباني وزارت جهاد کشاورزي ادامه داد: با توجه به اينکه کشاورزي از جمله مشاغل پرخطر و ريسک پذير است اکثر کشورها با پرداخت يارانه، تعرفه و کمک‌هاي فني و قرنطينه اي از بخش کشاورزي حمايت مي کنند.‏
طهماسبي با بيان اينکه مرکبات در معرض خطر هزاران تهديد هستند، گفت: واردات نه تنها توليدکننده را به خاکستر مي نشاند بلکه سرمايه ملي کشور را نيز هدر مي دهد.‏
وي گفت: به عنوان نمونه ورود بيماري جاروک جادوگر که يک بيماري پلاسمايي است، با واردات ميوه به ايران ورود پيدا کرد و 20 هزار هکتار از مرکبات استان هرمزگان (منطقه رودان) را از بين برد.‏
معاون وزير جهاد کشاورزي افزود: بيماري مگس ميوه مديترانه اي نيز از طريق واردات به کشور ما ورود پيدا کرد که مرکبات و زيتون را در معرض خطر قرار مي دهد.‏
وي تصريح کرد: نبايد براي منافع کوتاه مدت منافع ملي را دچار آسيب و خدشه کنيم.‏
طهماسبي خاطرنشان کرد: با توجه به مازاد توليد مرکبات کشور در حال حاضر، تنظيم بازار به معناي مديريت بازار است و ربطي به کم يا بيشتر بودن محصول ندارد و مباحث مطرح شده مبني بر کمبود مرکبات و نياز به واردات بي پايه و اساس است.‏
وي ادامه داد: تنظيم بازار دولت به منظور پايداري توليد و عدم ضرر و زيان مصرف کننده است.‏
معاون باغباني وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه حلقه هاي اضافي (واسطه ها) سبب افزايش قيمت در بازار مي شوند، گفت: ايجاد سامانه اي براي بخش کشاورزي سبب مي شود هم توليدکننده و هم مصرف کننده به منافع خود برسند.‏
طهماسبي يادآور شد: هيچگونه واردات مرکبات براي شب عيد صورت نمي گيرد و توليدات داخل پاسخگوي نياز کشور است.‏
وي در بخش ديگري از سخنان خود به کاشت نهال اشاره و اظهار کرد: به باغداران توصيه مي شود نهال هاي شناسه دار را از مراکز توليد مجاز توليد نهال تهيه کنند.‏
معاون باغباني وزارت جهاد کشاورزي ادامه داد: به اندازه کافي نهالستان در کشور وجود دارد که اين نهالستان ها مورد تاييد سازمان حفظ نباتات هستند.‏
طهماسبي به احداث گلخانه ها اشاره کرد و افزود: اولويت اصلي کشور توجه به منابع آبي و جلوگيري از هدر رفت منابع آبي است.‏
وي با بيان اينکه سياست اصلي وزارت جهاد کشاورزي سرمايه گذاري بر گلخانه هاست، گفت: توليد محصول با کيفيت، تنظيم محصول بر اساس نياز داخل و صادرات و صرفه جويي در مصرف آب از مزاياي احداث گلخانه ها است.‏