کد خبر: 10478
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳

برآورد هزینه ۱۰۰۰ میلیاردی برای کل اکتشافات کشور‏

برآورد هزینه ۱۰۰۰ میلیاردی برای کل اکتشافات کشور‏

معاون سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سازمان زمين‌شناسي،

تا سه سال آينده اکتشاف ژئوفيزيک هوايي کل کشور به اتمام مي‌رسد‎.‎
بهروزبرنا در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که سازمان زمين شناسي داراي دو دستگاه هلي‌کوپتر ملکي و روش‌هاي پيشرفته براي اکتشاف ژئوفيزيک هوايي است، اظهار کرد: سازمان زمين‌شناسي آمادگي خود را براي تحت پوشش قرار دادن کل کشور در حوزه اکتشاف و در محدوده 250 متري اعلام مي‌کند‎.‎
وي ادامه داد: قسمت‌هايي از کشور که داراي کوه‌هاي بلند است از طريق هلي‌کوپتر و نواحي ديگر با هواپيما مورد شناسايي و اکتشاف قرار مي‌گيرند‎.‎
معاون سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني در خصوص ميزان سرمايه‌گذاري در اين پروژه گفت: براي اکتشاف کل کشور هزينه‌اي حدود هزار ميليارد تومان برآورد شده است‎.‎
برنا با بيان اين‌که درحال حاضر اکتشاف هر کيلومتر مربع 100 دلار هزينه دارد، اظهار کرد: تاکنون فقط 10 درصد از کشور تحت پوشش اکتشاف قرار گرفته‌ است‎.‎
معاون سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني در پاسخ به اين سوال که نقش بخش خصوصي در اين امر چقدر بوده است؟ گفت: بخش خصوصي سهم زيادي در اين امر نداشته اما در هر صورت طبق برآورد‌هاي انجام شده سه سال زمان براي اکتشاف ذخاير معدني کشور نياز است‎. ‎