کد خبر: 7240
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳

بدهی ۸۰۰۰ میلیاردی سه بانک به بانک مرکزی

بدهی ۸۰۰۰ میلیاردی سه بانک به بانک مرکزی

بدهي بانکهاي تجاري به بانک مرکزي با رشد حدود 203 درصدي در نيمه اول سال به بيش از 8000 ميليارد تومان رسيد.

آخرين ترازنامه اي که از دخل و خرج بانکهاي تجاري در شهريور ماه امسال منتشر شد نشان داد که دارايي ها و بدهي هاي اين بانکها در رقمي حدود 224 هزار ميليارد تومان تراز شده است.درحالي بانکهاي سپه، ملي و شرکت دولتي پست بانک سه بانک تجاري کشور را تشکيل مي دهند که بنابر ارقام تاييد شده بانک مرکزي ميزان بدهي آنها به اين بانک در شهريور ماه امسال به بيش از 8000 ميليارد تومان رسيده که نسبت به شهريورماه سال گذشته 36 درصد و نسبت به اسفند قبل 203 درصد رشد دارد.اين درحالي است که اين سه بانک در مجموع حدود 14 هزار و 605 ميليارد تومان نزد بانک مرکزي سپرده دارند.همچنين بخش هاي دولتي بيش از 25 هزار و 660 ميليارد تومان به بانکهاي تجاري بدهکارند که بالغ بر 23 هزار و 700 ميليارد تومان آن به دولت و نزديک به 2000 ميليارد تومان به شرکت ها و موسسات دولتي اختصاص دارد.طلب بانکهاي تجاري از بخش هاي غير دولتي نيز تا پايان نيمه اول امسال نزديک به 88 هزار ميليارد تومان است.در بخش بدهي هاي اين بانکها هم وام ها و سپرده هاي بخش دولتي سهم حدود 11 هزار و 800 ميليارد توماني دارد. ‏