کد خبر: 5029
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

با تمام توان از لبنان حمایت می‌کنیم

با تمام توان از لبنان حمایت می‌کنیم


   قبول نکردن دشمنان که جمهوري اسلامي ايران از سلاح هسته‌اي استفاده نمي‌کند به اين دليل است که يک نوع فروپاشي در منطق آنها ايجاد مي‌کند که آن هم به واسطه ظلمي که بر بسياري از ملت‌ها روا داشته‌اند در حقيقت نه گفتن به منطق خودشان است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با تاکيد بر اينکه امروز ملت و نظام سياسي ما در اوج اقتدار در صحنه جهاني قرار دارد، گفت: امروز دامنه نفوذ جمهوري اسلامي ايران از مرزهاي جغرافيايي پيراموني گذشته است.
به گزارش ايلنا، سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان در مراسم سالگرد شهادت شهيد محمود کاوه که در محل گلزار شهداي بهشت رضا برگزار شد، اظهار کرد: امروز ملت و نظام سياسي ما در اوج اقتدار در صحنه جهاني قرار دارد.
وي افزود: امروز دامنه نفوذ جمهوري اسلامي ايران از مرزهاي جغرافيايي پيراموني گذشته و نقش تعيين کننده‌اي در صحنه جهاني دارد.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با تاکيد بر اينکه پس از فروپاشي نظام دوقطبي نظام مستقري هنوز ايجاد نشده، گفت: شکل‌گيري اين نظام نياز به فعل و انفعالات جغرافيايي و سياسي داشته است و امروز مي‌بينيم که دايره نفوذ جمهوري اسلامي ايران جهاني شده و کلام مقام معظم رهبري نيز بر تصميمات بزرگ جهاني تاثيرگذار است.
سردار دهقان تأکيد کرد: امروز در سطح منطقه ما هيچ موازنه قدرت و هيچ نظمي نمي‌تواند مستقر باشد و دليل آن، اين است که نظام ما از قدرت و اقتداري برخوردار است که مي‌تواند اثرگذار باشد.
وي با بيان اينکه امروز مقاومت و حزب‌الله لبنان و همچنين مقاومت فلسطيني‌ها در اراضي اشغالي از تاثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران بر آنان حکايت داشته است، گفت: امروز روحيه مقاومت بر حزب‌الله لبنان و فلسطيني‌ها بر اراضي اشغالي نمايانگر بوده و مي‌بينيم که چگونه قدرت‌هاي بزرگ جهاني در مقابل مقاومت به زانو در مي‌آيند.
سردار دهقان خاطرنشان کرد: حزب‌الله لبنان در آغازين روزهاي شکل‌گيري بساط حضور آمريکا، اسرائيل و انگليس را در لبنان درهم پيچيد و در حقيقت بايد گفت اين روحيه و اين مقاومت در سايه انقلاب اسلامي ايران بوده است.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: اسرائيل ارتش چهارم جهان را داشته و همواره در مقابله با جهان عرب آنها را شکست مي‌داده اما امروز مي‌بينيم که چگونه روحيه مقاومت آنان را به زانو در آورده است.
وزير دفاع با اشاره به اينکه دشمني ابرقدرت‌هاي جهاني به دليل همين قدرت و اقتداري است که خارج از اراده آنها توسط جمهوري اسلامي عمل مي‌کند و تصميم مي‌گيرد گفت: امروز غزه، لبنان، عراق و افغانستان و ساير نقاطي که انقلاب اسلامي به آنها صادر شده است، جمهوري اسلامي ايران با تمام توان در حمايت از آنها آماده است.