کد خبر: 7146
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳
گروه : بازار مالی

بانک ها امروزشفاف سازی می کنند

بانک ها امروزشفاف سازی می کنند

براساس بخشنامه بانک مرکزی ۲۱ بانک‌ غیردولتی، پست بانک و ۳موسسه اعتباری امروز اول آذر باید اطلاعات صورت‌های مالی، مدیریت ریسک، شاخص‌های مرتبط با تسهیلات، کفایت سرمایه و اطلاعات حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی را روی سایت قرار دهند.

بانک مرکزی دوم مرداد ماه دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» را در قالب بخشنامه‌ای به بانک‌های غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد،‌ که براساس آن این بانک‌ها و موسسات ملزم به انتشار برخی اطلاعات می‌شوند.

براساس این دستورالعمل، اطلاعات مربوط به‌ صورت‌های مالی (تسهیلات به تفکیک عقود، شاخص‌های مرتبط با اجزای مانده سپرده‌ها و تسهیلات و ...)، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک (به تفکیک انواع ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار)، شاخص‌های مرتبط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی، مطالبات غیر جاری، دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول و تملیکی) و کفایت سرمایه، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی (ساختار هیات‌ مدیره و سهامداران و مصوبات مجمع عمومی)، اطلاعات مربوط به رویدادهای بااهمیت شامل تغییر در سرمایه، اعضای هیات‌ مدیره و ... باید روی سایت بانک و یا موسسه قرار گیرد.مقاطع زمانی انتشار گزارش‌ها در این بخشنامه ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله است.