کد خبر: 6805
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳

بازدهی ‏‎۰.۵۶‎‏ درصدی شاخص در هفته

بازدهی ‏‎۰.۵۶‎‏ درصدی شاخص در هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته اي که گذشت با افزايش ‏0.56‏ درصدي به ‏76‏ هزار و ‏589‏ واحد رسيد.

در معاملات هفته پيش پنج ميليارد و ‏155‏ ميليون سهم به ارزش ‏13‏ هزار و ‏58‏ ميليارد ريال به صورت خرد و بلوک معامله شد که ارزش معاملات نرمال در قياس با مدت مشابه قبل ‏44.1‏ و حجم معاملات ‏33‏ درصد افزايش داشتند.در هفته منتهي به ‏21‏ آّبان ماه، پنج ميليارد و ‏692‏ ميليون سهم به ارزش ‏14‏ هزار و ‏928‏ ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.در اين مدت ‏122‏ هزار و ‏356‏ خريدار در ‏463‏ هزار و ‏544‏ دفعه به داد و ستد پرداختند.بر اساس آمار موجود، ارزش معاملات اين هفته در قياس با هفته پيش ‏64.8‏ درصد و حجم معاملات ‏46.9‏ درصد رشد داشته است. دفعات معاملات هم رشدي ‏62.4‏ درصدي نسبت به هفته قبل دارد.در اين مدت، پنج ميليارد و ‏155‏ ميليون سهم به ارزش ‏13‏ هزار و ‏58‏ ميليارد ريال به صورت خرد و بلوک معامله شد که ارزش معاملات نرمال در قياس با مدت مشابه قبل ‏44.1‏ و حجم معاملات ‏33‏ درصد افزايش داشتند.‏

از ابتداي امسال، 99 ميليارد و 825 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 390 هزار و 195 ميليارد ريال دادوستد شده است. در اين مدت، تعداد دو ميليون و 493 هزار و 578 سرمايه گذار، در هشت ميليون و 446 هزار و 107 دفعه اين تعداد سهام را خريداري کرده اند. بازار سهام از ابتداي سال 155 روز کاري فعاليت داشته است.شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته اي که گذشت با افزايش 0.56 درصدي به 76 هزار و 589 واحد رسيد.در عين حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روي عدد 63 هزار و 814 واحد ايستاد که در قياس با هفته قبل، 0.65 درصد افزايش را نشان مي داد. شاخص بازار اول در هفته گذشته با 0.05 درصد افزايش به 56 هزار و 765 واحد و شاخص بازار دوم با 1.86 درصد افزايش به 148 هزار و 378 واحد رسيد.در هفته منتهي به 21 آبان ماه ، تعداد 461 هزار و 567 برگه اوراق مشارکت به ارزش 462 ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار معامله شد. اين در حالي است که از ابتداي سال 9 ميليون و 119 هزار و 75 برگه اوراق مشارکت به ارزش 9 هزار و 130 ميليارد ريال در بورس اوراق بهادار خريداري شده است.‏