بازخوانی ماجرای تغییر روسای اتاق های تهران و ایران

0
۲۶۱ بازدید

علینقی، محمدرضا، یحیی و دیگران..

.‏
علی شفائی: با نزدیک شدن به هشتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، علاوه بر بازار تبلیغات و خبر، شایعات نیز بازار داغی پیدا کرده و البته تحریف اخبار و تاریخ اتاق بازرگانی نیز از این جریان بازنمانده است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دوره پنجم فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، آغازی بود بر پایان انحصارگرایی و حاکمیت طیفی که ایشان را همچنان گروه سنتی اتاق خطاب می کنند.‏
در جریان اطلاع رسانی و تبلغات انتخابات دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، برخی تلاش می کنند برای به دست آوردن رأی و حمایت بیشتر مسائل و مباحث را به گونه ای به نفع خود تغییر دهند.‏
یکی از این موارد پایان ریاست سید علینقی خاموشی بر اتاق بازرگانی تهران و پس از آن اتاق ایران است.
در جریان دوره پنجم انتخابات اتاق های بازرگانی و گروه جدیدی از فعالان اقتصادی نامزدی خود را اعلام کردند و در همان اولین حضور توانستند به رقیبی جدی برای گروه حاکم بر اتاق تبدیل شوند.
این جمع تازه وارد و نسبتا جوانتر که بعدها عنوان خواستاران تحول را برای خود انتخاب کردند، در جریان رقابت انتخاباتی پیروز شده و با حضور حداکثری در هیات نمایندگان اتاق تهران، در انتخاب هیات رئیسه نیز حداکثر کرسی ها را به خود اختصاص دادند.‏
موفقیت تحولخواهان در این انتخابات زنگ خطری برای طیف سنتی بود که  جایگاهشان در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از اکثریت مطلق به اقلیت تنزل پیدا کرده و این یعنی آغاز مجادله برای بازپس گیری قئدرت از دست رفته و در این میان علینقی خاموشی رئیس چهار دوره اتاق های تهران و ایران، که همچنان ریاست اتاق بازرگانی ایران را  در اختیار داشت بیش از دیگران نسبت به جانشین خود یعنی محمدرضا بهزادیان زاویه گرفت.‏
با جداشدن ساختمان اتاق های بازرگانی ایران و تهران و کوک کردن ساز استقلال از سوی تحولخواهان حاکم بر اتاق تهران، دامنه مخالفت ها گسترش یافت و البته تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که خط و سمت سیاسی اش با طیف سنتی اتاق نزدیک تر بود، موجب شد تا تحولخواهان مغلوب شده و در جریان استیضاحی سؤال برانگیز از هیات رئیسه کنار گذاشته شوند.
با کنار گذاشته شدن هیات رئیسه تحولخواه، هیات نمایندگان اتاق تهران محمد نهاوندیان را به عنوان جانشین محمدرضا بهزادیان برگزیدند و این در حالی بود که بسیاری انتظار داشتند بار دیگر علینقی خاموشی سکان اتاق پایتخت را در دست بگیرد.
حضور نهاوندیان موجب شد تا حامیان خاموشی خود را چنین توجیه کنند، که نشستن مجدد خاموشی بر صندلی ریاست اتاق تهران در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان دوره پنجم در شأن وی نبوده است.‏
انتخابات دوره ششم برگزار شد و باز هم لابی های پشت پرده علیه خواستاران تحول شکل گرفت و اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان به رغم کسب بیشترین رأی از سوی وزیر بازرگانی دولت نهم به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی امضاء نشد تا اینبار نیز به روشی دیگر منتخب اول فعالان اقتصادی از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کنار گذاشته شود.
به هرحال هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مشخص شد و زمان به انتخاب هیات رئیسه رسید و در حالی که طیف سنتی ها که با همراه شدن ۲۰ رأی نمایندگان دولت حداکثر آراء را در اختیار داشتند، برای دومین بار از انتخاب خاموشی سر باز زده و یحیی آل اسحاق را برای ریاست اتاق بازرگانی تهران برگزیدند.
این روند موجب شد تا بار دیگر حامیان رئیس چهار دوره اتاق تهران و پنج دوره اتاق ایران اذهان خود را اینگونه توجیه کنند که با توجه به تغییر شرایط، شاید بهتر باشد، علینقی خاموشی تنها سکان اتاق ایران را به دست گیرد.‏
اما با انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران، مشخص شد که طیف سنتی که عنوان مجمع فعالان توسعه را برای خود برگزیده بود، دیگر حاکمیت خاموشی را نمی خواهد.
حال با گذشت قریب به هشت سال از زمانی که یاران خاموشی حکم به کناره گیری وی از سکان هدایت اتاق بازرگانی داده بودند، بار دیگر تحولخواهان را رو در روی خود می بینند و نگران از برابر نشدن کفه خود به دنبال سازماندهی آراء فعالان اقتصادی هم نظر خود هستند و برای جلب نظر گروه نزدیک به رئیس پیشین خود، تلاش می کنند تا مسؤلیت کنار گذاشته شدن خاموشی را متوجه تحولخواهان و به ویژه محمدرضا بهزادیان کنند.‏
اگرچه بهزادیان در میدان رقابت انتخاباتی توانست به عنوان فرد پیروز پرچم تحولخواهان را بالا ببرد، اما در عدم انتخاب دوباره خاموشی به عنوان رئیس دو اتاق تهران و ایران در دوره ششم و پس از آن هفتم، علینقی خاموشی مورد کم لطفی همراهان خود قرارگرفت و گروهی که با لابی گری توانستند هیات رئیسه را استیضاح و پس از آن مانع امضاء اعتبارنامه ها شوند، در لابی درون گروهی پیراهن ریاست اتاق های تهران و ایران را برای دیگری گز کرده و دوختند، اما همچنان وانمود می کنند که بهزادیان به خاموشی پایان داد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10658