کد خبر: 6578
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

اکسیر ‏‎ ۸۱۸‎ریال زیان کنار گذاشت

اکسیر ‏‎ ۸۱۸‎ریال زیان کنار گذاشت

شرکت داروسازي اکسير در دوره ‏6‏ ماهه ابتداي سال مبلغ ‏818‏ ريال زيان به ازاي هر سهم کنار گذاشت.

شرکت داروسازي اکسير پيش بيني سود هر سهم سال منتهي به ‏29‏ اسفند ماه ‏93‏ را در اسفند ماه ‏92‏ و فروردين ماه ‏93‏ به صورت حسابرسي شده،مبلغ ‏4594‏ ريال اعلام کرده بود و طي دوره ‏6‏ ماهه ابتداي سال مبلغ ‏818‏ ريال زيان به ازاي هر سهم کنار گذاشت.اين شرکت دلايل تعديل پيش بيني هاي ‏93‏ را به شرح ذيل اعلام کرده است:نظر به کاهش ‏40‏ درصدي فروش به دليل تغيير رويه شرکت براساس کشش بازار و هدفمند کردن فروش و جلوگيري از پرداخت هزينه هاي تبليغات و بازاريابي و همچنين برگشت از فروش، حجم سود به اين ميزان کاهش يافته است.با توجه به پيش بيني اوليه شرکت ميني بر ‏18‏ درصدي افزايش هزينه هاي دستمزد و سربار و افزايش ابتداي سال دستمزد ‏25‏ درصدي و همچنين سربار بالاي ‏30‏ درصدي مابه التفاوت پيش بيني انجام شده باعث بالا رفتن بهاي تمام شده شده است.عدم افزايش قيمت در محصولات اصلي و عمده شرکت و بالا رفتن هزينه هاي بسته بندي و همچنين افزايش ‏2‏ درصدي ماليات ارزش افزوده از ‏6‏ درصدي به ‏8‏ درصدي باعث کاهش سود ناخالص شده است.‏