کد خبر: 10758
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

ایران به معادن افغانستان چشم دوخته است‏

ایران به معادن افغانستان چشم دوخته است‏

اجراي طرحهاي برون مرزي با هدف صدورخدمات فني ومهندسي ‏

گروه توليد: معاون برنامه ريزي و توانمندسازي ايميدرو گفت: توسعه بخش معدن و صنايع معدني در داخل کشور از سياستهاي اين سازمان محسوب مي شود و طرح هاي برون مرزي را با هدف صدور خدمات فني مهندسي و نيز بسترسازي براي حضور سرمايه گذاران جهت توسعه صنايع معدني در دستور کار قرارداده است‎.‎
امير خرمي شاد افزود: همسايه شرقي کشور از ذخاير غني معدني برخوردار است و شرايط مطلوبي براي ساخت کارخانه هاي فرآوري و در نتيجه توسعه استان هاي شرقي کشور دارد‎.‎
وي افزود: معادن افغانستان به عنوان يک کشور معدن خيز، فرصت هاي بي نظيري براي سرمايه گذاري در حوزه سنگ آهن، مس، نيوبيوم، کبالت، موليبدن و ليتيم دارد که با فراهم سازي شرايط جهت ايجاد واحدهاي فرآوري و در عين حال تکميل زنجيره ارزش صنايع معدني در داخل کشور، مي توان علاوه بر ايجاد اشتغال، اقتصاد منطقه و کشور را رونق داد‎.‎
معاون برنامه ريزي و توانمندسازي، اظهار داشت: ارزش ذخاير اکتشافي معادن افغانستان تاکنون حدود 850 ميليارد دلار برآورد شده و چنانچه در حوزه هاي ياد شده سرمايه گذاري و مواد فرآوري شده را به توليد با ارزش افزوده تبديل شود، سالانه مي توان بيش از پنج ميليارد دلار مواد فرآوري شده صادر کرد‎.‎
وي ادامه داد: افغانستان به آب هاي آزاد راه ندارد و منطقه ويژه چابهار ايران براي صادرات اين مواد به بازارهاي جهاني بسيار مناسب است و اين کشور براي صادرات توليدات معدني خود از طريق ايران مي تواند بهره مند شود. افغانستان، ايران و هند به منظور استفاده از بندر چابهار موافقتنامه امضا مي کنند موضوع استفاده از بندر چابهار، از 10 سال قبل مورد بحث مقام هاي دولتي افغانستان، ايران و هند بوده اما مذاکرات سران سه کشور نتايج اجرايي به دنبال نداشته است‎ .‎
جانان موسي زي سخنگوي وزارت خارجه افغانستان هم در کابل گفت: دولت افغانستان، ايران و هند، براي امضاي يک موافقتنامه سه جانبه، به منظور استفاده از بندر چابهار به توافق رسيده اند‎.‎
بندر چابهار در جنوب استان سيستان و بلوچستان ايران واقع شده و در کنار درياي عمان و اقيانوس هند قرار دارد‎.‎