کد خبر: 7065
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

ایجاد بیش از ۲۶ هزار شغل صنعتی

ایجاد بیش از ۲۶ هزار شغل صنعتی

طي هفت ماهه منتهي به مهر امسال ميزان صدرو پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي 28 درصد رشد کرد که از اين طريق براي 26 هزار و 582 نفر بوده است.‏

طي هفت ماهه امسال 1715 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت صادر شد که تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره در مقايسه با مدت مشابه پارسال 28.7 درصد افزايش را نشان مي دهد.‏
طي هفت ماهه امسال ميزان سرمايه گذاري محقق شده براي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادر شده بالغ بر 42 هزار و 298 ميليارد ريال بوده است.‏
طبق اعلام شاتا، در اين مدت تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي ابتدا به استان آذر بايجان شرقي با 176 واحد و سپس به استان اصفهان با 155 متعلق بود.‏
همچنين در اين مدت براي محصولات کاني غير فلزي بيشترين پروانه هاي بهره برداري صنعتي با 248 فقره صادر شده است.‏
طي هفت ماهه سال گذشته 1333 فقره پروانه بهره برداري صنعتي صادر شده بود. ‏
صدور بيش از هزار و 700 پروانه بهره برداري صنعتي
همچنين طي هفت ماهه نخست سال جاري به تعداد يک هزار و 715 فقره پروانه بهره برداري صنعتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که ميزان تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد 28.7 درصدي را نشان مي دهد.طي هفت ماهه سال گذشته تعداد يک هزار و 333 فقره پروانه بهره برداري صنعتي صادر شده بود.‏
همچنين طي هفت ماهه امسال ميزان سرمايه گذاري محقق شده براي پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده بالغ بر 42 هزار و 298ميليارد ريال بوده است.‏
در مدت يادشده اشتغال ايجاد شده از ناحيه صدور پروانه هاي بهره برداري صنعتي براي 26 هزار و 582 نفر بوده است.‏
در اين مدت تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي ابتدا به استان آذربايجان شرقي با 176 واحد و سپس به استان اصفهان با 155 تعلق دارد.همچنين در اين مدت براي محصولات کاني غيرفلزي بيشترين پروانه هاي بهره برداري صنعتي با 248 فقره صادر شده است.‏