کد خبر: 11557
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

اولین قطار گردشگری اروپا در سال ۹۴به یزد رفت

اولین قطار گردشگری اروپا در سال ۹۴به یزد رفت

سید مصطفی فاطمی سرپرست معاونت گردشگری این اداره کل افزود: اولین شهر مورد بازدید گردشگران نخستین قطار گردشگری اروپا در سال ۹۴، شهر تاریخی یزد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: گردشگران قطار عقاب طلایی در هیچ یک از شهرهای مسیر توقفی نداشتند و یزد را به عنوان اولین شهر مورد بازدید خود در ایران انتخاب کردند.