کد خبر: 11796
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

انتشار پیش بینی های ۹۴ “تاپیکو”

انتشار پیش بینی های ۹۴ “تاپیکو”

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 94 را با سرمایه 43 هزار و 500 میلیارد مبلغ 690 ریال اعلام کرده است.

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 94 را با سرمایه 29 هزار میلیارد ریال مبلغ 515 ریال و با سرمایه 500ر43 میلیارد ریال مبلغ 690 ریال اعلام کرده است. این شرکت همچنین پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 94 را مبلغ 659 ریال و با سرمایه 500ر43 میلیارد ریال مبلغ 754 ریال و در فروردین ماه امسال پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه اعلام نکرده است. بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ 400 ریال به ازای هر سهم جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سال مالی 94 پیشنهاد کند.