انتشار پیش بینی های ۹۴ “تاپیکو”

0
۲۶۸ بازدید

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۴ را با سرمایه ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد مبلغ ۶۹۰ ریال اعلام کرده است.

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۹۴ را با سرمایه ۲۹ هزار میلیارد ریال مبلغ ۵۱۵ ریال و با سرمایه ۵۰۰ر۴۳ میلیارد ریال مبلغ ۶۹۰ ریال اعلام کرده است. این شرکت همچنین پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی ۹۴ را مبلغ ۶۵۹ ریال و با سرمایه ۵۰۰ر۴۳ میلیارد ریال مبلغ ۷۵۴ ریال و در فروردین ماه امسال پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه اعلام نکرده است. بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ ۴۰۰ ریال به ازای هر سهم جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۴ پیشنهاد کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11796