کد خبر: 10439
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۳

انتشار نخستین پیش بینی کشتیرانی دریای خزر در سال ۹۴

انتشار نخستین پیش بینی کشتیرانی دریای خزر در سال ۹۴

شرکت کشتيراني درياي خزر نخستين پيش بيني حسابرسي نشده سال مالي 94 را معادل 702 ريال اعلام کرده است و پيش بيني کرده است 80 درصد از آن را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع پيشنهاد دهد.

شرکت کشتيراني درياي خزر پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 94 را براي نخستين بار و با سرمايه 540 ميليارد ريال مبلغ 702 ريال اعلام کرده است. اين شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 93 خود را براي نخستين بار مبلغ 540 ريال و در بهمن ماه مبلغ 682 ريال اعلام کرده است. بر اساس اين گزارش هيئت مديره اين شرکت در نظر دارد سود تقسيمي پيشنهادي هيئت مديره به مجمع عمومي سالانه 94 معادل 80 درصد سود خالص اعلام شده است. اين شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 94 را به مبلغ 702 ريال اعلام کرده است. لازم به ذکر است درآمدها و هزينه هاي ارزي شرکت در سال مالي 94 به نرخ هر دلار 50026 ريال (بجز بخشي از فروشهاي صادراتي و برخي هزينه تسعير شده است. "حخزر" پيش بيني سود هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي 93 در نخستين پيش بيني مبلغ 493 ريال و در بهمن امسال مبلغ 679 ريال اعلام کرده است.‏