انتشار عملکرد ۹ ماهه سالمین

0
۳۳۴ بازدید

شرکت سالمین در دوره ۹ ماهه با اختصاص ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۶۵ درصد از پیش بینی هایش محقق کرد.

شرکت سالمین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۸۷ ریال، در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۲۵۱ ریال، در مهر ماه ۹۳ مبلغ ۱۷۰ ریال، در آذر ماه ۹۳ بصورت حسابرسی شده مبلغ ۲۳۲ ریال در دیماه ۹۳ مبلغ ۲۳۹ ریال ، در بهمن ماه ۹۳ مبلغ ۲۳۳ ریال و در فروردین ماه ۹۴ مبلغ ۱۵۲ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۹۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۶۵ درصد از پیش بینی هایش محقق کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11800