کد خبر: 9930
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

امکان رقابت با کشتیرانی دیگر کشورها را نداریم

امکان رقابت با کشتیرانی دیگر کشورها را نداریم

مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران خواستار حمايت از ناوگان کشتيراني داخلي شد

و بر اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي در عوارض بندري تاکيد کرد‎.‎
محمدحسين داجمر در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: نرخ سوختي که وزارت نفت از ناوگان کشتيراني دريافت مي‌کند گران است و بر اساس نرخ آزاد محاسبه مي شود که بحث بر اين است حداقل سوختي که به کشتي ها مي دهند با نرخ ارز مبادله اي دريافت شود‎.‎
وي بر ارائه سوخت با نرخ ترجيحي و اولويت بهره برداري از آن براي جبران خسارت ناشي از تحريم ها تاکيد کرد‎.‎
داجمر اظهار کرد: به دليل اين که کشورهاي غربي ناوگان ايراني را تحريم کردند امکان رقابت با بقيه شرکت هاي کشتيراني در کشورهاي ديگر را نداريم و خيلي از کشورها اجازه ورود به ما نمي دهند. اين در حالي است که آن ها به راحتي مي توانند به بنادر ما بيايند‎.‎
وي ادامه داد: وقتي بازار ما را تحريم کردند هزينه هاي زيادي به ما تحميل مي شود لذا مديريت بحران اقتضا مي کند که به طريقي هزينه هاي تحميلي جبران شود‎.‎
به اعتقاد وي يکي از راهکارها اعمال تعرفه هاي ترجيحي براي شرکت هاي داخلي کشتيراني است چون کشتيراني هاي داخلي به دليل رکود اقتصاد جهاني و تحريم ها دچار مشکلات زيادي شده اند و هزينه هاي زيادي نيز به آنها تحميل شده است‎.‎
داجمر همچنين توضيح داد: تعدادي از شرکت هايي که وابسته به کشتيراني جمهوري اسلامي بودند و عمده آن ها در آلمان و تعدادي هم در ايران فعاليت مي کنند، در تحريم قرار داشتند که به اين موضوع اعتراض کرده بوديم و سرانجام اعتراض‌مان پذيرفته شد و آن ها از فهرست تحريم خارج شدند‎.‎