کد خبر: 10085
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

افزایش ۱۶ درصدی “EPS” آذرآب

افزایش ۱۶ درصدی “EPS” آذرآب

شرکت صنایع آذرآب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 را با سرمایه یکهزار میلیارد ریال مبلغ 356 ریال اعلام کرده است.

شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را در تاریخ 30 بهمن 92 مبلغ 180ریال و در تاریخ 15 اسفند 92 به صورت حسابرسی شده مبلغ 186ریال و در تاریخ 31 خرداد، 30 تیر، 6 مرداد و 3 آبان  93 مبلغ 255 ریال و در تاریخ 30 دی 93 و 11 بهمن 93 به صورت حسابرسی شده مبلغ 308 ریال اعلام کرده است.علت تغییر پیش بینی عایدی هر سهم از 255 ریال به 308 ریال بابت کاهش بهای تمام شده برآوردی پروژه ها بر اساس اطلاعات واقعی 9 ماهه در سال 1393 است مضافا اینکه کاهش مبلغ فروش وبهای تمام شده عمدتا ناشی از عدم تامین بموقع مواد وتجهیزات خارجی واجرایی نشدن بخشی از قراردادها بوده است.