کد خبر: 11567
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست

افزایش قیمت نان فعلا مطرح نیست

نايب رييس اتحاديه نانوايان سنگکي

با بيان اينکه هيچ برنامه اي براي افزايش نانوايي هاي آزادپز در سال جاري وجود ندارد، گفت: تمام نانوايي هاي آزادپز سنگکي بايد بنر متحدالشکل اين اتحاديه را در معرض ديد عموم قرار دهند، اگر نانوايي غير از اين کار را کرده باشد تخلف است و ما با آن برخورد خواهيم کرد.‏
اصغر پابرجا در گفت و گو با ايرنا، گفت: 20 درصد نانوايي هاي سنگک آزادپز هستند و برنامه اي براي افزايش اين تعداد از نانوايي هاي آزادپز در سال جديد نداريم.‏
وي افزود: اتحاديه نانوايان سنگکي براساس مصوبات هيات دولت و کارگروه آرد و نان حرکت مي کند و به تنهايي در اين خصوص تصميمي اتخاذ نخواهد کرد چرا که ما واحد اجرايي هستيم و براساس مصوبات عمل خواهيم کرد.‏
پابرجا سپس سامانه 124 را براي شکايات و انتقادات مردم از نانوايي ها اعلام کرد و گفت: قيمت نان ساده سنگک 1300 تومان و نان کنجدي نيز 1500 تومان است ضمن آنکه در سال جديد اين قيمت ها دستخوش هيچ تغييري نشده است.‏
وي تصريح کرد: در خصوص تغيير قيمت نان دولت بايد تصميم بگيرد در حالي که بحث افزايش قيمت نان فعلا مطرح نيست.‏